De Wet toekomst pensioenen: vragen én antwoorden

10 juli 2023

Naar aanleiding van de Wet toekomst pensioenen, die afgelopen 31 mei door de Eerste Kamer is aangenomen, vroegen we jou via een digitale nieuwsbrief of jij vragen hebt over deze wet en jouw toekomstige, nieuwe pensioenregeling.

We ontvingen van ruim 65 collega’s en gepensioneerden een vraag hierover. Al deze vragen hebben we hieronder voor je verzameld en beantwoord.
Algemene vragen over de nieuwe toekomstige pensioenregeling

De Wet toekomst pensioenen: vragen én antwoorden

 • 1. Waarom stapt Ahold Delhaize Pensioen over op een nieuwe pensioenregeling?

  De nieuwe pensioenwet geldt voor alle Nederlanders die pensioen opbouwen of hebben opgebouwd bij een of meerdere pensioenfondsen. In de wet wordt geregeld dat deelnemers een individuele pensioenpot krijgen. Dit betekent dat alle pensioenfondsen over moeten op een nieuwe pensioenregeling en dus ook Ahold Delhaize Pensioen. Hiermee zullen dus al onze deelnemers overgaan naar de nieuwe pensioenregeling. Hier lees je waarom er een nieuw pensioenstelsel in Nederland komt.

 • 2. Wanneer stappen we over op de nieuwe pensioenregeling?

  Alle betrokken partijen (Ahold Delhaize, de Centrale Ondernemingsraad en Ahold Delhaize Pensioen) streven ernaar de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2026 in te voeren. Uiteraard zullen we je voor die tijd informeren over wat dit voor jouw pensioen betekent. Uiterlijk op 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen de nieuwe pensioenregeling hebben ingevoerd.

 • 3. Worden alle pensioenen ingevaren en wanneer gebeurt dat?

  Laten we eerst nog even uitleggen wat invaren betekent: bij invaren worden de pensioenen overgedragen naar het nieuwe pensioenstelsel. De waarde van je opgebouwde pensioen of je pensioenuitkering komt in je individuele pensioenpot terecht.

  Nu antwoord op de vraag: er is nog geen besluit genomen over invaren. Ahold Delhaize, de Centrale Ondernemingsraad en Ahold Delhaize Pensioen zullen hier samen een besluit over nemen. Als het besluit is genomen (we weten nu nog niet wanneer dat precies is), zullen we je uitgebreid informeren over jouw pensioen voor en na de overgang. Goed om te weten is dat we bij invaren de belangen van medewerkers, gepensioneerden én ex-medewerkers van Ahold Delhaize goed afwegen. Ahold Delhaize Pensioen beoordeelt of de belangenafweging evenwichtig is.
 • 4. Is de overgang naar een nieuwe pensioenregeling verplicht?

  Ja, de overgang naar een nieuwe pensioenregeling is verplicht. De nieuwe wetgeving geldt voor alle Nederlandse pensioenfondsen waar pensioen wordt opgebouwd. Er mag straks alleen nog pensioen worden opgebouwd volgens de nieuwe wet.

 • 5. Ik wil geen pensioen opbouwen in een nieuwe pensioenregeling. Kan ik bezwaar maken?

  Dat kan niet. Iedereen die meedoet aan een pensioenregeling gaat pensioen opbouwen via een nieuwe pensioenregeling. Er geldt geen individueel bezwaarrecht. Dat is zo afgesproken in de wet.

 • 6. Ik wil niet dat het pensioen dat ik al heb opgebouwd wordt omgezet naar een kapitaal voor pensioen in de nieuwe pensioenregeling. Kan ik bezwaar maken?

  Dat kan niet. Voor de overgang van de pensioenen uit de oude pensioenregeling naar de nieuwe pensioenregeling (invaren) geldt geen individueel bezwaarrecht. Dat is zo afgesproken in de wet.

 • 7. We krijgen straks allemaal een eigen pot voor pensioen. Kan die pot op een bepaald moment leeg zijn? Of kan mijn pensioen zomaar verdampen?

  Nee, het kapitaal voor jouw pensioen is nooit ‘op’. Je krijgt als gepensioneerde een pensioen zolang je leeft. Ook al word je 120 jaar. We zorgen er samen voor dat er altijd een uitkering is voor de mensen die een pensioen krijgen of gaan krijgen in de toekomst.

 • 8. Hangt de hoogte van mijn pensioen straks helemaal af van de aandelenkoersen op het moment dat ik met pensioen ga?

  Niet helemaal. Het pensioengeld wordt niet alleen in aandelen belegd, maar in een mix van beleggingen die past bij de leeftijd van de deelnemer. Hoe ouder je bent, hoe minder er in aandelen zal worden belegd. Bovendien wordt ook na de ingang van het pensioen nog belegd met de inhoud van de pensioenpot. Het ligt ook aan de regeling zelf. Is die meer op individuele basis, of meer solidair? Die keuze moet nog gemaakt worden. Zodra we meer weten over die keuze en wat dat betekent voor jouw pensioenpot, de beleggingen en jouw pensioen, informeren wij jou daarover.

 • 9. Wat betekent de nieuwe pensioenregeling voor het partnerpensioen?

  In de nieuwe pensioenregeling verandert het partnerpensioen. De hoogte van het partnerpensioen is nu gekoppeld aan de hoogte van jouw bereikbare pensioen (we noemen dit het ouderdomspensioen). Dat ouderdomspensioen bouw je niet op over je hele salaris, maar over het salaris boven een bepaald bedrag (drempelbedrag of ook wel pensioenfranchise genoemd). Dit komt omdat je naast pensioen van ons straks ook een AOW-uitkering van de overheid ontvangt. De koppeling tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen gaat in het nieuwe stelsel verdwijnen bij overlijden vóór de pensioendatum. Straks zal in dat geval het partnerpensioen bepaald worden als een percentage van het salaris (dus zonder rekening te houden met een drempelbedrag).

 • 10. Blijft Ahold Delhaize Pensioen mijn geld beleggen en wat gebeurt er als de beleggingen tegenvallen?

  De waarde van wat jij hebt opgebouwd aan pensioen wordt in jouw persoonlijke pensioenpot gestopt. Dat geld gaat Ahold Delhaize Pensioen voor jou beleggen. Afhankelijk van jouw leeftijd nemen we meer of minder risico met beleggen. Bij jongere deelnemers is dat meer risico, bij oudere deelnemers wordt het risico afgebouwd. Het doel is dat jouw toekomstig pensioen zo stabiel mogelijk is tegen de tijd dat je met pensioen gaat.
  De resultaten van de beleggingen zie jij terug in je pensioenpot. De pensioenen gaan zo meer meebewegen met de economie: gaat het goed met de beleggingen, dan heb je meer geld in je pensioenpot. Maar, het kan ook zijn dat de beleggingen tegenvallen. Dat betekent dat je minder in je pensioenpot hebt. Grote schommelingen kan het pensioenfonds opvangen met een buffer. Zo wordt een mogelijke daling van jouw pensioenuitkering voor een deel opgevangen.  Het geld zal nooit opeens weg zijn, of je nu jong bent of oud. 

   

   

 • 11. Hoe bereid ik me voor op de nieuwe pensioenregeling?

  Je hoeft niets te doen. Je krijgt bericht van ons als je iets moet doen.

 • 12. Aan wie stel ik mijn vragen over de nieuwe pensioenregeling?

  Kijk eerst op onze speciale pagina over de nieuwe pensioenregeling. Vind je daar het antwoord niet dat je zoekt, neem dan contact op met onze Servicedesk. Heb je bij meerdere pensioenfondsen pensioen opgebouwd, maar weet je niet meer precies bij welke? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Je ziet daar bij welk pensioenfonds je pensioen hebt staan.

Ik werk nog bij Ahold Delhaize

De Wet toekomst pensioenen: vragen én antwoorden

 • 1. Is het pensioen dat ik tot nu toe bij Ahold Delhaize Pensioen heb opgebouwd/opbouw zeker als er wordt ingevaren in de nieuwe regeling?

  De waarde van het pensioen dat je hebt opgebouwd tot het moment van de overgang wordt in jouw persoonlijke pensioenpot gestopt (invaren). De hoogte van je persoonlijke pensioenpot op het moment van invaren wordt mede bepaald door de dekkingsgraad. Op dit moment (juli 2023) staat onze dekkingsgraad ruim boven de 125 procent. Echter, wij kunnen niet in de toekomst kijken. Bij het (mogelijk) invaren kijken we naar onze dekkingsgraad op dat moment, dus op 1 januari 2026. Wij weten nu niet hoe we er dan voorstaan. Ook moeten de evenwichtige belangen van al onze deelnemersgroepen nog nader uitgewerkt worden.

 • 2. Blijft het bedrag dat ik tot nu toe heb opgebouwd hetzelfde, of wordt dit mogelijk ook lager?

  Zie hiervoor ook het antwoord hierboven (vraag 1). Bij het (mogelijk) invaren van jouw pensioen kan het zijn dat onze dekkingsgraad te laag is om jouw verwachte pensioen in de nieuwe pensioenregeling minimaal gelijk te houden. Bij het invaren kijken we naar onze dekkingsgraad op dat moment, dus op 1 januari 2026. Wij weten nu niet hoe we er dan voorstaan.

 • 3. Ik ga binnenkort (vervroegd) met pensioen. Wat betekent de Wet toekomst pensioenen voor mij en mijn pensioen?

  Met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling maakt het niet uit wanneer je met pensioen gaat. Als er op het moment van overgang naar de nieuwe pensioenregeling wordt ingevaren, dan doen we dat voor opgebouwde en uitkerende pensioenen op een soortgelijke manier. Voor de afweging of je binnenkort (vervroegd) met pensioen wilt gaan, hoef je de overgang op het nieuwe pensioenstelsel dus niet mee te wegen of af te wachten.

 • 4. Kan ik in de nieuwe pensioenregeling ook met vervroegd pensioen en wat betekent dat?

  Vervroegd pensioen blijft mogelijk. Ook andere flexibiliseringsmogelijkheden blijven in de nieuwe regeling mogelijk.

 • 5. Ik wil graag (een deel van) mijn pensioen in een keer laten uitkeren. Kan dat?

  Het is de bedoeling dat je in de nieuwe pensioenregeling als deelnemer een extra keuzemogelijkheid krijgt. Je kunt eenmalig een bedrag in 1 keer uit laten betalen. Let op: de wetgeving hierover is nog niet klaar. Dit is dus op dit moment nog niet mogelijk.

  Mocht je in de toekomst hier gebruik van maken, dan wordt de pensioenuitkering die je daarna levenslang ontvangt wel lager. Daarom zullen hiervoor de volgende voorwaarden gaan gelden:

  • de hoogte van het bedrag is maximaal 10% van het ouderdomspensioen;
  • het bedrag kan alleen op de pensioendatum worden opgenomen (dus wanneer je met pensioen gaat);
  • als je gebruik maakt van dit recht, kun je niet meer stapelen met hoog-laagpensioen;
  • -na de eenmalige uitkering moet de resterende levenslange pensioenuitkering boven de afkoopgrens van kleine pensioenen liggen. De afkoopgrens is voor 2023 wettelijk vastgesteld op € 594,89 bruto per jaar.
 • 6. Hebben de nieuwe regels voor pensioen ook effect op de AOW?

  Nee. De nieuwe regels voor pensioen gaan niet over de AOW. Ze gaan over het pensioen dat je opbouwt via jouw werkgever.

   

Ik ontvang een pensioenuitkering

De Wet toekomst pensioenen: vragen én antwoorden

Wij maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Cookies hebben geen toegang tot andere informatie op je computer, tablet of smartphone. Met cookies zorgen we ervoor dat je onze website optimaal kunt beleven. Zo kunnen we je de meest passende informatie tonen. Ook gebruiken we ze om het gebruik van onze website te analyseren. Meer weten over de cookies die wij gebruiken? Bekijk dan ons cookiebeleid. Je kunt de cookies uitzetten, maar dan functioneert de website minder goed. Cookiebeleid