Duurzaam beleggen: wat gaan we doen? 

23 oktober 2023

Bij Ahold Delhaize Pensioen vinden we het belangrijk om duurzaam te beleggen. ‘Daar hoort ook bij dat we in kaart brengen wat het effect daarvan is’, zegt Jan-Hein van Kuijeren, investment manager.

‘Dat willen we natuurlijk zelf weten. Maar we vinden het ook belangrijk om het aan onze deelnemers te vertellen.’ 
‘Uiteindelijk willen we het in elke beleggingscategorie goed doen’
‘Duurzaamheid vinden we allemaal steeds belangrijker. Als pensioenfonds willen we met onze beleggingen duurzaamheid stimuleren. Er bijvoorbeeld aan bijdragen dat bedrijven geen dingen doen die slecht zijn voor het milieu en dat ze zich als werkgever sociaal gedragen’, vertelt Jan-Hein. Als investment manager houdt hij zich bezig met de uitvoering van het beleggingsbeleid van Ahold Delhaize Pensioen.   

Beleggingen die het verschil maken 
Duurzaam beleggen gebeurt bij Ahold Delhaize Pensioen op twee manieren. De ene manier is ‘do no harm’, oftewel: richt geen schade aan. De andere manier is ‘do good’, oftewel: doe goed. Hiermee wil het pensioenfonds verschil gaan maken. ‘Die laatste manier wordt ook wel impact beleggen genoemd’, aldus Jan-Hein. ‘Je maakt letterlijk impact met je beleggingen. Je doet iets goeds voor het klimaat, bijvoorbeeld door te beleggen in windmolenparken of zonneparken. Maar het kan ook een belegging zijn in een bedrijf dat zich bijvoorbeeld richt op nieuwe manieren om eiwitten te produceren, of andere innovaties in voedingsmiddelen.’ Ahold Delhaize Pensioen heeft afgesproken dat 5% van het belegd vermogen naar beleggingen met impact gaat. ‘Zo ver zijn we nog niet’, zegt Jan-Hein. ‘We zijn dat nu aan het voorbereiden.’ 

ESG-meter 
Met ‘do no harm’- beleggingen is Ahold Delhaize Pensioen al veel langer bezig. ‘We willen niet beleggen in bedrijven die schade toebrengen aan mens en milieu’, zegt Jan-Hein. Voor duurzaam beleggen gelden diverse internationale richtlijnen, die gebaseerd zijn op zogenoemde ESG-criteria. E staat voor environment (milieu), S voor social (sociaal) en G voor governance (bestuur). Ook Ahold Delhaize Pensioen houdt rekening met deze criteria. Op de ESG-meter van Achmea Investment Management is de gemiddelde ESG-score van Ahold Delhaize Pensioen op dit moment 6,7. Een score van 0 is slecht, een score van 10 uitmuntend.  

Afspraken maken 
De ESG-meter geeft per beleggingscategorie – zoals aandelen, vastgoed en obligaties – de score aan. In sommige beleggingscategorieën scoort Ahold Delhaize Pensioen hoger dan in andere. Zo krijgt Ahold Delhaize Pensioen bijvoorbeeld een 7,3 voor beleggingen in obligaties (leningen) van Europese bedrijven. Voor beleggingen in obligaties in opkomende markten (landen die van ontwikkelingsland uitgroeien naar economisch ontwikkeld land) scoort Ahold Delhaize Pensioen een 5,4. ‘Dat komt doordat bedrijven in Europa zich gemiddeld beter aan de ESG-regels houden dan bedrijven in opkomende markten. In Europa zijn de regels vaak ook strenger’, aldus Jan-Hein. ‘Om de scores te verbeteren, kunnen we vermogensbeheerders vragen meer rekening te houden met ESG-scores. Wij geven instructies aan vermogensbeheerders. Met sommige vermogensbeheerders hebben we al afspraken gemaakt over ESG. Met anderen zijn we nog in gesprek. Maar uiteindelijk willen we het natuurlijk in elke beleggingscategorie goed doen.’   

Toekomst 
In het beleggingsbeleid houdt Ahold Delhaize Pensioen er ook rekening mee dat sommige bedrijven in de toekomst misschien niet meer bestaan. ‘De maatschappij zal steeds minder gebruikmaken van olie, gas en steenkool. Dat brengt risico’s met zich mee voor bedrijven in die sectoren. Daar kijken we natuurlijk ook naar.’ Volgens de ESG-meter zit maar 0,3% van de beleggingen van Ahold Delhaize Pensioen in sectoren die het op termijn niet gaan redden.  

CO2-uitstoot omlaag 
Om klimaatverandering tegen te gaan is het belangrijk dat de CO2-uitstoot daalt. Nederland en andere landen hebben in het Klimaatakkoord afgesproken dat de CO2-uitstoot in 2023 50% minder moet zijn. In 2050 moet de CO2-uitstoot 0 zijn. ‘In onze beleggingen willen wij aansluiten bij deze afspraken’, zegt Jan-Hein. Het streven was dat de CO2-uitstoot in de beleggingsportefeuille van Ahold Delhaize Pensioen in 2022 met 30% zou dalen en in de jaren daarna steeds met een extra 7%. Maar de ESG-meter laat zien dat de CO2-uitstoot in de beleggingen van Ahold Delhaize Pensioen gedaald is met 31% in plaats van 37%. ‘We lopen dus iets achter’, concludeert Jan-Hein. ‘Dat komt doordat we nog niet met alle vermogensbeheerders afspraken hebben gemaakt. Als we dat gedaan hebben, daalt de CO2-uitstoot in de beleggingen verder.’  
 
Wij maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Cookies hebben geen toegang tot andere informatie op je computer, tablet of smartphone. Met cookies zorgen we ervoor dat je onze website optimaal kunt beleven. Zo kunnen we je de meest passende informatie tonen. Ook gebruiken we ze om het gebruik van onze website te analyseren. Meer weten over de cookies die wij gebruiken? Bekijk dan ons cookiebeleid. Je kunt de cookies uitzetten, maar dan functioneert de website minder goed. Cookiebeleid