Extra verhoging van jouw pensioen vanaf 2023

19 september 2022

Zoals je misschien hebt gelezen, heeft de wetgever onlangs de indexeringsmogelijkheden voor pensioenfondsen verruimd.

Door deze verruiming kunnen fondsen die afgelopen 1 januari niet konden indexeren, dit nu wel en kondigen zij daarom nu aan dit alsnog te doen.

De verhoging geldt voor alle (ex-)deelnemers en gepensioneerden

De financiële positie van Ahold Delhaize Pensioen was eind vorig jaar al goed genoeg om te kunnen indexeren. Vanaf 1 januari 2022 heeft Ahold Delhaize Pensioen de pensioenen met 1,07% verhoogd. Dit was een gedeeltelijke indexering. Met de verruimde indexeringsmogelijkheden is het nu mogelijk om jouw pensioen extra te verhogen. Ons bestuur heeft daarom besloten om de pensioenen vanaf 1 januari 2023 met nog eens 2,33% te verhogen. Samen met de verhoging van 1 januari dit jaar leidt dat tot een totale indexering van 3,4%. Daarmee is de volledige prijsinflatie van oktober 2020 tot oktober 2021 gecompenseerd (onze maatstaf voor de indexering voor 2022). 
De verhoging geldt voor alle (ex-)deelnemers en gepensioneerden. 

De extra indexering wordt toegepast vanaf 1 januari 2023. Dat is tegelijkertijd met de beoogde indexering van 2023. De eerste uitbetaling van beide beoogde indexeringen vindt vanaf periode 3 van 2023 plaats. Je ontvangt bij die eerste uitbetaling een nabetaling van zowel de extra indexering als de gangbare indexering over de uitkering van periode 1 en 2 van 2023. 

Als de beleidsdekkingsgraad per 31 december 2022 bekend is kunnen we je ook informeren over de gangbare indexering per 1 januari 2023. Wil je meer weten over de huidige indexeringsregels en beleidsdekkingsgraad? Lees dan hier verder.

Samenhang besluit met overgang naar nieuwe pensioenstelstel
Nederland krijgt een geheel nieuw pensioenstelsel. Ahold Delhaize, de Centrale Ondernemingsraad, AD Connect en Ahold Delhaize Pensioen zijn hierover met elkaar in overleg. Dat moet leiden tot een nieuw pensioencontract voor alle deelnemers van Ahold Delhaize Pensioen. Het streven is om deze op 1 januari 2025 te implementeren. Op 1 januari 2027 moet de nieuwe pensioenregeling uiterlijk zijn ingevoerd. 

Met het besluit om extra te indexeren wordt ook de intentie uitgesproken om de pensioenen in de toekomst ‘in te varen’. Bij invaren worden opgebouwde pensioenrechten overgedragen naar het nieuwe toekomstige pensioensysteem. Het pensioen dat je al hebt opgebouwd komt dan in je individuele pensioenpot terecht. Het invaren is een wettelijke voorwaarde om nu van de verruimde indexeringsregels gebruik te maken. Wil je meer weten over het nieuwe pensioenstelsel en wat dit voor jou betekent lees dan hier verder.
We zullen je op weg naar het nieuwe pensioencontract regelmatig op de hoogte houden met updates en nieuwsbrieven.  


Wij maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Cookies hebben geen toegang tot andere informatie op je computer, tablet of smartphone. Met cookies zorgen we ervoor dat je onze website optimaal kunt beleven. Zo kunnen we je de meest passende informatie tonen. Ook gebruiken we ze om het gebruik van onze website te analyseren. Meer weten over de cookies die wij gebruiken? Bekijk dan ons cookiebeleid. Je kunt de cookies uitzetten, maar dan functioneert de website minder goed. Cookiebeleid