‘We gaan weer een stap verder in verantwoord beleggen’

24 november 2021

‘In ons beleggingsbeleid houden we rekening met het milieu, arbeidsrechten en mensenrechten’, zegt Eric Huizing, Uitvoerend Bestuurslid Beleggingen bij Ahold Delhaize Pensioen. ‘Daarin gaan we weer een paar mooie stappen zetten.’ 

Geld op een spaarrekening levert bijna geen rente op. Daarom worden de pensioenpremies belegd. Dat levert een veel beter resultaat op. Dit is nodig om nu en straks pensioen uit te keren.
Eric Huizing: ‘We toetsen of bedrijven zich aan de afspraken houden’
Foto Eric Huizing september 2021

‘Maar als belegger willen we ook een positief effect hebben op onze maatschappij en leefomgeving’, zegt Eric. ‘Dus we kiezen heel bewust waar we wel en niet in beleggen.’

Uitsluiten of in gesprek gaan
Ahold Delhaize Pensioen sluit sommige beleggingen uit, zoals beleggingen in controversiële wapens of bedrijven die de mensenrechten schenden. Vanaf 1 januari 2022 belegt het pensioenfonds ook niet meer in bedrijven die tabak produceren. Vaak komt het voor dat het pensioenfonds in een bedrijf belegt, en er tegelijkertijd mee in gesprek gaat. ‘We weten dan dat daar bepaalde zaken nog niet goed geregeld zijn’, zegt Eric. ‘We bespreken hoe het beter kan en als we na twee jaar geen verbeteringen zien, stappen we eruit.’

Klimaat
Het Bestuur bepaalt het beleggingsbeleid. In het najaar van 2021 heeft het een “klimaatovertuiging” opgesteld. ‘Daarmee gaan we weer een stap verder in verantwoord beleggen’, aldus Eric. Het Bestuur vindt klimaatverandering een risico waar in het hele beleggingsbeleid rekening mee moet worden houden. Dat gebeurt dus door het uitsluiten van bedrijven en in dialoog te gaan, en ook door in het beleggingsbeleid te kiezen voor bedrijven die concrete doelen hebben om hun CO2-uitstoot te verminderen. 

ESG-meter
‘Elk half jaar gaan we toetsen of bedrijven zich aan de afspraken houden’, zegt Eric. Dat gebeurt met een ESG-meter (Environment, Social, Governance), die meet hoe bedrijven omgaan met klimaat, arbeidsomstandigheden en mensenrechten en hoe die bedrijven worden bestuurd. De eerste rapportage verschijnt in het voorjaar van 2022. ‘Dan wordt bekeken: is het bedrijf op de goede weg of kunnen we bijsturen?’ 

Internationale regels
In het Verantwoord Beleggingsbeleid volgt Ahold Delhaize Pensioen internationale regels, waaronder die van de Verenigde Naties. De Verenigde Naties hebben ook verschillende duurzaamheidsdoelen opgesteld. Daarvan heeft Ahold Delhaize Pensioen er twee gekozen die extra aandacht krijgen: klimaat en voedsel (de honger bestrijden). ‘Het beleggingsbeleid sluit ook aan bij de duurzaamheidsdoelen van Ahold Delhaize’, zegt Eric. ‘Twee keer per jaar komen we bij elkaar om het beleid af te stemmen. Onlangs nog maakte Ahold Delhaize bekend dat het streeft naar een volledig klimaat neutrale bedrijfsvoering in de eigen operatie in 2040. Tien jaar later moet ook de gehele keten achter het bedrijf en haar merken klimaatneutraal zijn.’

In gesprek met deelnemers en gepensioneerden
‘Ook onze deelnemers vinden verantwoord beleggen belangrijk’, zegt Eric. In 2019, voordat de coronapandemie uitbrak, organiseerde het pensioenfonds bijeenkomsten met deelnemers over duurzaamheid. ‘Dan merk je dat veel mensen daarmee bezig zijn. Ze scheiden afval of ze proberen minder water te gebruiken of minder vlees te eten.’ Uit de bijeenkomsten bleek dat deelnemers klimaat belangrijk vinden, maar ook verantwoorde productie en consumptie van voedsel. In 2022 gaat het pensioenfonds opnieuw bijeenkomsten organiseren om met (jonge) deelnemers en pensioengerechtigden te praten over verantwoord beleggen. Ook wordt er een enquête gehouden om de meningen te peilen. ‘Verder gaan we op onze website steeds meer aandacht besteden aan verantwoord beleggen, zodat deelnemers hier gemakkelijk informatie over kunnen vinden.’

Rendement

En hoe zit het dan met het rendement? Er wordt immers belegd voor de opbouw van een goed pensioen. Eric: ‘Wij zijn er van overtuigd dat verantwoord beleggen en al onze duurzaamheidsinitiatieven een solide rendement opleveren. Het integreren van ESG-factoren draagt op de lange termijn juist bij aan een betere risico-rendementsverhouding. Uiteraard is dat waarom we dit ook doen: een duurzaam én goed pensioen voor onze deelnemers.’

Wil je meer weten over dit onderwerp? Mail dan met eric.huizing@aholddelhaize.com. 

 
Wij maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Cookies hebben geen toegang tot andere informatie op je computer, tablet of smartphone. Met cookies zorgen we ervoor dat je onze website optimaal kunt beleven. Zo kunnen we je de meest passende informatie tonen. Ook gebruiken we ze om het gebruik van onze website te analyseren. Meer weten over de cookies die wij gebruiken? Bekijk dan ons cookiebeleid. Je kunt de cookies uitzetten, maar dan functioneert de website minder goed. Cookiebeleid