Op dit moment kun je geen wijzigingen doorgeven in Mijn Ahold Delhaize Pensioen. In verband met de overgang naar een nieuwe online omgeving is dit tijdelijk niet mogelijk. Zodra de nieuwe online omgeving klaar is, ontvang je van ons een persoonlijk bericht hierover.
Op dit moment kun je geen wijzigingen doorgeven in Mijn Ahold Delhaize Pensioen. In verband met de overgang naar een nieuwe online omgeving is dit tijdelijk niet mogelijk. Zodra de nieuwe online omgeving klaar is, ontvang je van ons een persoonlijk bericht hierover.

Jouw pensioen wordt verhoogd

9 januari 2023

Wij verhogen jouw pensioen vanaf 2 januari 2023 met 5%. Dit is het maximum percentage waarmee wij jouw pensioen per jaar volgens ons pensioenreglement mogen verhogen. 

We verhogen de uitkeringen van gepensioneerden en de pensioenaanspraken van alle deelnemers die nu nog pensioen bij ons opbouwen of dit in het verleden hebben gedaan. We kunnen de pensioenen verhogen omdat onze financiële situatie daar goed genoeg voor is.

Wij verhogen jouw pensioen vanaf 2 januari 2023 met 5%.

Ahold Delhaize Pensioen doet zijn best om de pensioenen elk jaar mee te laten stijgen met de prijzen. Dit heet indexeren. Indexeren mag volgens de wet als de dekkingsgraad – de graadmeter voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds – hoog genoeg is. De beleidsdekkingsgraad eind december 2022 van Ahold Delhaize Pensioen was daarvoor hoog genoeg. De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2022 zal binnen de komende dagen definitief vastgesteld worden. Elke maand maken wij onze beleidsdekkingsgraad bekend op onze website. Wil je meer weten over onze beleidsdekkingsgraad? Lees dan hier. 

Samenloop met extra indexering

In september 2022 maakten we al een extra indexering bekend. Ons bestuur besloot toen om de pensioenen vanaf 2 januari 2023 met 2,33% te verhogen. Ook deze extra indexering wordt toegepast vanaf 2 januari 2023. De huidige indexering van 5% wordt ook verleend over de eerder toegezegde verhoging van 2,33%: daarmee komt de totale verhoging per 2 januari uit op 7,44%. Wil je meer algemene informatie over indexering? Lees dan hier

Ontvang jij pensioen van ons?
De eerste uitbetaling van beide indexeringen vindt vanaf periode 2 van 2023 plaats. Je ontvangt bij die eerste uitbetaling een nabetaling van zowel de extra indexering van 2,33% als de indexering van 5% over de uitkering van periode 1 van 2023. Daarna worden beide verhogingen standaard uitgekeerd bij jouw pensioenbetalingen. 

Persoonlijk bericht
In februari ontvangen onze opbouwende deelnemers en uitkeringsgerechtigden een persoonlijk bericht over beide indexeringen.  


Meest gestelde vragen over dubbele indexering per januari 2023

Per januari 2023 verhogen wij het pensioen van al onze deelnemers met in totaal 7,44%. Hieronder lees je de antwoorden op de meest gestelde vragen over de verhoging.

 • Met hoeveel procent wordt mijn pensioen verhoogd?
  Vanaf 2 januari 2023 wordt jouw pensioen in totaal met 7,44% verhoogd.
 • Wanneer gaat de verhoging in?

  De verhoging gaat in op 2 januari 2023. Het pensioen dat je tot 2 januari 2023 hebt opgebouwd, wordt dan verhoogd.

   

 • Ik ontvang al pensioen: wanneer krijg ik de verhoging uitbetaald?

  De eerste uitbetaling van beide indexeringen vindt vanaf periode 2 van 2023 plaats. De betaaldata van 2023 vind je hier. Je ontvangt bij die eerste uitbetaling een nabetaling van zowel de extra indexering van 2,33% als de indexering van 5% over de uitkering van periode 1 van 2023. Daarna zitten beide verhogingen standaard bij jouw pensioenuitkeringen.

 • Hoe komen jullie aan een percentage van 7,44%?

  Het percentage van 7,44% is tot stand gekomen door een gecombineerde indexering van de pensioenen. 
  In september 2022 maakten we een extra indexering bekend (het nieuwsbericht daarover lees je hier). Vorig jaar (vanaf 3 januari 2022) verhoogde Ahold Delhaize Pensioen de pensioenen met 1,07%. Dat was een gedeeltelijke indexering. Gedurende 2022 maakte de wetgever bekend de indexeringsmogelijkheden voor pensioenfondsen tijdelijk te verruimen. Met de verruimde indexeringsmogelijkheden was het toen mogelijk jouw pensioen extra te verhogen. Ons bestuur heeft daarom in september besloten om de pensioenen vanaf 2 januari 2023 met nog eens 2,33% te verhogen. Samen met de verhoging van 3 januari vorig jaar leidt dat tot een totale indexering van 3,42%. Daarmee werd de volledige prijsinflatie van oktober 2020 tot oktober 2021 gecompenseerd (onze maatstaf voor de indexering voor 2022).

  Voor de mogelijke jaarlijkse indexering van begin 2023 kijken we naar de beleidsdekkingsgraad op de laatste dag van het jaar; 31 december 2022. Onze beleidsdekkingsgraad was hoog genoeg. Dit betekent dat we maximaal kunnen indexeren. Deze indexering is volgens het pensioenreglement maximaal 5% per jaar. 

  De indexering van 5% gaat ook over de eerder toegezegde verhoging van 2,33%: daarmee komt de totale verhoging uit op 7,44%. 

   

 • Waarom is de jaarlijkse verhoging maximaal 5% per jaar bij Ahold Delhaize Pensioen?

  Dit staat in de pensioenovereenkomst die sociale partners (Ahold Delhaize en de Centrale Ondernemingsraad) in het verleden hebben afgesproken. Die afspraak is vervolgens ook opgenomen in het pensioenreglement, waar het Bestuur van het pensioenfonds de indexering op baseert.

 • Waar kan ik mijn verhoogde pensioen zien?

  Vanaf eind februari 2023 zie je jouw verhoogde opgebouwde en te bereiken pensioen op Mijn Ahold Delhaize Pensioen. Jouw persoonlijke online pensioenomgeving bij Ahold Delhaize Pensioen.

 • Verhoogt Ahold Delhaize Pensioen alle pensioenen?

  Ja, wij verhogen alle pensioenen. Dus ook bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook verhogen we de pensioenen (pensioenaanspraken) van iedereen die nu pensioen opbouwt of dit in het verleden heeft gedaan bij ons.

  Ontvang jij pensioen van jouw ex-partner die bij ons pensioen heeft opgebouwd? En heb jij met jouw ex-partner afgesproken dat jij een deel van zijn/haar pensioen ontvangt? Ook dat deel verhogen wij met 7,44%. Ook het bijzonder nabestaandenpensioen dat jij eventueel ontvangt als jouw ex-partner komt te overlijden verhogen we met 7,44%.

 • Kan Ahold Delhaize Pensioen de pensioenen volgend jaar weer verhogen?

  Dat weten we nu nog niet. We beoordelen elk jaar aan het einde van het jaar of wij de pensioenen kunnen verhogen. Dat kan als we voldoende geld in kas hebben en het volgens de wettelijke regels mag. Onze ambitie is om de pensioenen te verhogen met 75% van de jaarlijkse prijsstijgingen. Deze indexering is volgens het pensioenreglement maximaal 5% per jaar.

 • Wat heeft deze verhoging te maken met het nieuwe aankomende pensioenstelsel?

  Naar verwachting gaat vanaf 1 juli 2023 de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in. In deze wet wordt het nieuwe pensioenstelsel uitgewerkt. Onderdeel van de wet is dat pensioenen sneller kunnen meebewegen met de economische ontwikkelingen en er minder buffers worden gevormd.

  Omdat de dekkingsgraden van pensioenfondsen het afgelopen jaar flink zijn gestegen, maar er nog geen nieuwe wet was, heeft de overheid een tijdelijke regeling in werking gesteld. Hierdoor konden pensioenfondsen – met een beleidsdekkingsgraad hoger dan 105% - gebruik maken van een verruiming van de rekenregels. Ahold Delhaize Pensioen heeft van deze regels gebruik gemaakt, door in september aan te kondigen de pensioenen extra met 2,33% te verhogen. Bij de indexering van 5%, waarover nu is besloten, is geen gebruik gemaakt van de verruiming (deze kon op basis van ons bestaande beleid worden verleend).

  Met de versoepeling van de regels liep de overheid vooruit op de regels van het nieuwe pensioenstelsel. Pensioenfondsen die gebruik hebben gemaakt van de tijdelijk versoepelde regeling  – zoals Ahold Delhaize Pensioen - geven daarmee aan dat ze het voornemen hebben om de (opgebouwde) pensioenen straks te verhuizen naar het vernieuwde pensioenstelsel. We noemen dat ‘invaren’. Ahold Delhaize Pensioen heeft de intentie om met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel de pensioenen in te varen.

 • Het duurt nog wel even voordat ik met pensioen ga. Blijft er door deze verhoging straks nog genoeg pensioen voor mij over?

  Wij hebben bij deze beslissing de belangen van álle deelnemers van Ahold Delhaize Pensioen evenwichtig afgewogen. Daarom kunnen we de pensioenen van alle deelnemers verhogen. Er is voldoende geld gereserveerd voor alle pensioenuitkeringen van nu en in de toekomst.

Wij maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Cookies hebben geen toegang tot andere informatie op je computer, tablet of smartphone. Met cookies zorgen we ervoor dat je onze website optimaal kunt beleven. Zo kunnen we je de meest passende informatie tonen. Ook gebruiken we ze om het gebruik van onze website te analyseren. Meer weten over de cookies die wij gebruiken? Bekijk dan ons cookiebeleid. Je kunt de cookies uitzetten, maar dan functioneert de website minder goed. Cookiebeleid