Jouw pensioenregeling verandert

10 december 2020

Vanaf 2021 verandert er iets in jouw pensioenregeling.

Het betreft een aanpassing van de pensioenpremie en het opbouwpercentage van jouw pensioen. Dit is voornamelijk het gevolg van de langdurig lage rentestanden en de wettelijke regels waaraan we ons moeten houden. 
Veranderingen in de pensioenregeling in 2021
Jouw pensioenregeling verandert

Balans 
Wij hebben vastgesteld dat de pensioenpremie die door medewerkers en werkgever samen wordt betaald, wettelijk gezien niet meer kostendekkend is. Om een goede pensioenregeling te kunnen blijven bieden hebben Ahold Delhaize en de Centrale Ondernemingsraad en AD Connect, in samenspraak met Ahold Delhaize Pensioen, gezocht naar een oplossing waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de belangen van iedereen in het pensioenfonds, waaronder natuurlijk die van onze deelnemers. 
Het in stand houden van het huidige opbouwpercentage van 2% zou leiden tot een te hoge premiestijging. Maar, geen extra premie betalen voor je pensioen zou leiden tot een behoorlijke daling van het pensioen dat je de komende jaren opbouwt. Daarom is gekozen voor een gebalanceerde verhoging van de premie en een verlaging van het opbouwpercentage. 

Wat betekent dit voor jou? 
De afspraken hebben geen gevolgen voor het pensioen dat je tot eind 2020 hebt opgebouwd. Vanaf 2021 (periode 1) gaat het volgende veranderen: 

  • Als medewerker ga je iets meer pensioenpremie over je pensioengrondslag betalen, namelijk van 5,3% naar 6,2%. Kijk op je salarisstrook als je dat bedrag in euro’s wilt zien;
  • Je werkgever gaat ook meer pensioenpremie betalen over je pensioengrondslag, namelijk van 24,2% naar 28,3%; 
  • De mate waarin door jou en je werkgever wordt bijgedragen aan de totale pensioenpremie blijft gelijk. De werkgever blijft ongeveer vier keer zoveel premie betalen als jij;
  • Vanaf 2021 bedraagt het opbouwpercentage ouderdomspensioen 1,75%; nu is dat 2%;
  • Het partnerpensioen blijft 70% van het ouderdomspensioen bedragen;
  • Het maximaal pensioengevende salaris wordt met ingang van 1 januari 2021 vastgesteld op het fiscaal maximaal toegestane pensioengevende salaris (grensbedrag 2021: € 112.189);
  • Oudere medewerkers die nu nog in dienst zijn en al vóór 1 januari 2021 de afspraak hebben gemaakt om in 2021 of daarna aansluitend aan hun dienstverband met pensioen te gaan, ontvangen een compensatie als er een verschil is tussen hun pensioenofferte en hun daadwerkelijke pensioenuitkering door de wijziging van de pensioenregeling. Deze medewerkers worden hierover persoonlijk geïnformeerd als ze met pensioen gaan. 

Vragen 
Hieronder tref je een aantal vragen en antwoorden aan. Mocht je nog meer vragen hebben, dan kun je terecht bij onze Servicedesk. Hier vind je onze contactgegevens.  

Ahold Delhaize Pensioen organiseert in het komende jaar weer diverse online pensioenbijeenkomsten voor medewerkers die meer willen weten over de mogelijkheden van (vervroegd) pensioneren. De bijeenkomsten voor 2021 worden begin 2021 gepland. De informatie daarover volgt via onze website. 

Q&A

Wat is de pensioengrondslag?
Jaarlijks bouw je een deel van je pensioen op; dat doe je niet over je hele salaris. Van je pensioengevend salaris wordt de zogenaamde pensioenfranchise afgetrokken (dit bedrag verschilt per CAO of arbeidsvoorwaardenregeling, maar bedraagt circa € 16.800). De pensioenfranchise geldt omdat je vanaf de AOW-leeftijd een AOW-uitkering van de overheid ontvangt en je dus niet over je hele salaris pensioen hoeft op te bouwen. Je salaris verminderd met de pensioenfranchise is de pensioengrondslag. Over deze pensioengrondslag bouw je vanaf 2021 1,75% ouderdomspensioen op. Over de pensioengrondslag wordt ook de premie berekend die jij en je werkgever betalen. 
 
Wat betekent de maximum salarisgrens?
Over je pensioengevend salaris tot aan de maximale salarisgrens bouw je pensioen op. Het maximum salaris waarover je nu pensioen op kunt bouwen is gesteld op € 104.845 (in 2020). Dat is lager dan de fiscaal maximaal toegestane grens van € 112.189 (in 2021). Met ingang van 2021 wordt het maximum salaris waarover je pensioen kunt opbouwen, gelijk gesteld aan de wettelijke grens. Deze grens wordt jaarlijks geïndexeerd. Als je een salaris boven deze grens hebt, betekent dit dat je vanaf 2021 tot deze grens pensioen opbouwt in de pensioenregeling van Ahold Delhaize Pensioen. Voor het salaris boven deze grens kun je vrijwillig pensioen opbouwen in de netto pensioenregeling bij ABN AMRO Pensioenen. 

Wat betekent dit voor mijn totale pensioen?
Medio 2021 ontvang je van ons je jaarlijkse pensioenopgave, ook wel het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) genoemd. Daarop kun je het ouderdomspensioen lezen waarbij rekening is gehouden met de lagere opbouw. Wil je eerder weten wat het effect is op je pensioen? Kijk dan op je dashboard in Mijn Ahold Delhaize Pensioen. Naar verwachting is deze vanaf eind maart aangepast aan de gewijzigde pensioenregeling.

 
Wij maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Cookies hebben geen toegang tot andere informatie op je computer, tablet of smartphone. Met cookies zorgen we ervoor dat je onze website optimaal kunt beleven. Zo kunnen we je de meest passende informatie tonen. Ook gebruiken we ze om het gebruik van onze website te analyseren. Meer weten over de cookies die wij gebruiken? Bekijk dan ons cookiebeleid. Je kunt de cookies uitzetten, maar dan functioneert de website minder goed. Cookiebeleid