Op dit moment kun je geen wijzigingen doorgeven in Mijn Ahold Delhaize Pensioen. In verband met de overgang naar een nieuwe online omgeving is dit tijdelijk niet mogelijk. Zodra de nieuwe online omgeving klaar is, ontvang je van ons een persoonlijk bericht hierover.
Op dit moment kun je geen wijzigingen doorgeven in Mijn Ahold Delhaize Pensioen. In verband met de overgang naar een nieuwe online omgeving is dit tijdelijk niet mogelijk. Zodra de nieuwe online omgeving klaar is, ontvang je van ons een persoonlijk bericht hierover.

Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB): de stand van zaken

29 maart 2022

Ahold Delhaize Pensioen vindt het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te beleggen. In een recent verschenen verslag - opgesteld met Achmea Investment Management – wordt uitgelegd hoe we dat doen en wat er in het laatste halfjaar van 2021 is bereikt.

Als belegger wil Ahold Delhaize Pensioen een positieve bijdrage leveren aan onze maatschappij en leefomgeving. Daarom beleggen we niet zomaar overal in, maar hebben we een verantwoord beleggingsbeleid. Dat doen we samen met Achmea Investment Management. In het halfjaarverslag over juni tot en met december 2021 kun je lezen over de laatste stand van zaken en welke activiteiten we hebben ondernomen. Hieronder een korte samenvatting.

Klimaatovertuigingen 
Ahold Delhaize Pensioen heeft het afgelopen jaar een aantal klimaatovertuigingen vastgesteld. Daarin is omschreven wat onze uitgangspunten zijn op het gebied van klimaat. Ook heeft het pensioenfonds meer inzicht gekregen in de risico’s van klimaatverandering voor de beleggingsportefeuille. 

Uitsluitingsbeleid
Ook het uitsluitingsbeleid is aangescherpt, waardoor wij niet in bepaalde bedrijven zullen beleggen. Denk aan ondernemingen die internationale normen schenden en aan tabaksproducenten. Daarnaast sluit Ahold Delhaize Pensioen in aansluiting met de opgestelde klimaatovertuigingen, nu bedrijven uit die meer dan 5% omzet halen uit de winning van steenkool en elektriciteitsopwekking met steenkool, olie uit teerzanden, schaliegas, schalieolie, arctisch gas en arctische olie.

Uitbreiding engagementprogramma
Ahold Delhaize Pensioen wil structurele schendingen van internationale normen door bedrijven stoppen of voorkomen. Daarom gaan we een dialoog aan met ondernemingen die richtlijnen (dreigen te) schenden. In 2021 is het engagementprogramma uitgebreid met drie thema’s op het gebied van duurzaamheid: het verminderen van plastics, behoud van biodiversiteit en toegang tot goede en gezonde voeding. In de thematische engagements gaan wij met bedrijven in gesprek om belangrijke thema’s binnen een sector te adresseren om bedrijven te bewegen hier op een zo goed mogelijke manier  mee om te gaan. Om dat te versterken, is Ahold Delhaize Pensioen afgelopen jaar ook toegetreden tot het Dutch Engagement Network, waarbinnen engagement wordt gevoerd op het thema Water en vanaf 2022 ook op Afval.

Stembeleid  
Door te stemmen tijdens aandeelhoudersvergaderingen kan Ahold Delhaize Pensioen invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van ondernemingen. Wat gestemd is per vergadering, is op de website te lezen.
 
Duurzaamheidswetgeving
Afgelopen jaar heeft Ahold Delhaize Pensioen vereisten van de SFDR en Taxonomie (onderdeel van Sustainable Finance van de Europese Commissie, red.) ingevoerd. Ook hebben we verdere invulling gegeven aan de IMVB-verplichtingen. IMVB staat voor: Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen, een convenant dat door pensioenfondsen is ondertekend. 

Meer weten? Lees het hele verslag hier.

Deelnemersonderzoek
Omdat we graag willen weten wat onze deelnemers belangrijk vinden op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen, zullen we in het tweede kwartaal van 2022 een onderzoek doen onder onze deelnemers. Deelnemers waarvan we een e-mailadres hebben (communicatievoorkeur digitaal) ontvangen hiervoor een uitnodiging. Wil jij meedoen aan dit onderzoek, maar zijn wij nog niet in bezit van jouw e-mailadres? Pas dan je communicatievoorkeur aan in Mijn Ahold Delhaize Pensioen. Je ontvangt dan voortaan alle informatie over jouw pensioen via je persoonlijke online pensioenomgeving. Zodra er een bericht voor je klaarstaat, ontvang je van ons een e-mail. 
Wij maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Cookies hebben geen toegang tot andere informatie op je computer, tablet of smartphone. Met cookies zorgen we ervoor dat je onze website optimaal kunt beleven. Zo kunnen we je de meest passende informatie tonen. Ook gebruiken we ze om het gebruik van onze website te analyseren. Meer weten over de cookies die wij gebruiken? Bekijk dan ons cookiebeleid. Je kunt de cookies uitzetten, maar dan functioneert de website minder goed. Cookiebeleid