Pensioenakkoord UPDATE

28 augustus 2019 
Pensioenakkoord

Het landelijk pensioenakkoord is eind juni tot stand gekomen. Hiernaast lees je meer over de hoofdlijnen van het pensioenakkoord.

1.    Vertraging stijging AOW-leeftijd
In het pensioenakkoord staan voorstellen om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. Het voorstel voor de wijziging van de AOW-leeftijd tot en met 2024 (voor mensen geboren vóór 1958) is inmiddels door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen. De AOW-leeftijd is nu als volgt:

Geboren tussen

AOW-leeftijd

01-01-1953 en 31-08-1955

66 jaar en 4 maanden

01-09-1955 en 31-05-1956

66 jaar en 7 maanden

01-06-1956 en 28-02-1957

66 jaar en 10 maanden

01-03-1957 en 31-12-1957

67 jaar

01-01-1958 en verder

Afhankelijk van de levensverwachting

De Eerste en Tweede Kamer moeten het voorstel voor de verhoging van de AOW-leeftijd vanaf 2025 nog goedkeuren. Ben je in of na 1958 geboren, dan wordt jouw AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Het idee is dat voor elk jaar dat we gemiddeld langer leven, de AOW-leeftijd met 8 maanden stijgt.

Kijk voor meer informatie over de AOW op de website van de Sociale Verzekeringsbank via www.svb.nl.

Pensioenleeftijd bij Ahold Delhaize Pensioen
De pensioenleeftijd in de Ahold Delhaize pensioenregeling is 68 jaar of de eerdere AOW-leeftijd. Het Uniform Pensioen Overzicht van 2019 (UPO) is nog gebaseerd op de oude AOW-leeftijd.
Mijn Ahold Delhaize Pensioen toont inmiddels het pensioen op de nieuwe AOW-leeftijd. Ook de pensioenplanner houdt rekening met de nieuwe AOW-leeftijd.

De lagere AOW-leeftijd betekent dat je minder lang pensioen opbouwt en dat je langer pensioen ontvangt. Het pensioen is daardoor lager dan bij de oude (hogere) AOW-leeftijd.
Wil je weten of en wat het voor jou persoonlijk betekent? Neem dan contact met ons op via e-mail of telefoon.

Ontvang je al een pensioenuitkering of heb je een pensioenvoorstel voor akkoord ondertekend?
Iedereen voor wie de AOW-leeftijd teruggaat van 66 jaar en 8 maanden naar 66 jaar en 4 maanden, ontvangt van ons, uiterlijk een half jaar van tevoren, persoonlijk bericht.

2.    Beoogde veranderingen in pensioenopbouw
Bij gelijke premie gaan jongeren meer pensioen opbouwen dan ouderen
Als je jong bent, kun je met een premie van € 100 meer pensioen opbouwen dan wanneer je al bijna de pensioenleeftijd hebt bereikt. Met het pensioenakkoord willen het kabinet en de sociale partners het pensioen persoonlijker maken, door de pensioenopbouw meer te laten aansluiten bij de premie die de werknemer (en de werkgever) inlegt.
Het pensioen wordt onzekerder
Het pensioen wordt sneller aangepast aan de financiële situatie van het pensioenfonds. Dus,  sneller verhogen in goede tijden, maar ook sneller verlagen in slechte tijden.

Wat zijn de gevolgen van het pensioenakkoord op jouw pensioen?
Het is nog niet bekend wat exact de gevolgen zijn van het pensioenakkoord op jouw pensioen. Op dit moment zijn er afspraken gemaakt op hoofdlijnen. De details worden nu verder uitgewerkt. Wij volgen de ontwikkelingen uiteraard op de voet.

Wij maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Cookies hebben geen toegang tot andere informatie op je computer, tablet of smartphone. Met cookies zorgen we ervoor dat je onze website optimaal kunt beleven. Zo kunnen we je de meest passende informatie tonen. Ook gebruiken we ze om het gebruik van onze website te analyseren. Meer weten over de cookies die wij gebruiken? Bekijk dan ons cookiebeleid. Je kunt de cookies uitzetten, maar dan functioneert de website minder goed. Cookiebeleid