Op dit moment kun je geen wijzigingen doorgeven in Mijn Ahold Delhaize Pensioen. In verband met de overgang naar een nieuwe online omgeving is dit tijdelijk niet mogelijk. Zodra de nieuwe online omgeving klaar is, ontvang je van ons een persoonlijk bericht hierover.
Op dit moment kun je geen wijzigingen doorgeven in Mijn Ahold Delhaize Pensioen. In verband met de overgang naar een nieuwe online omgeving is dit tijdelijk niet mogelijk. Zodra de nieuwe online omgeving klaar is, ontvang je van ons een persoonlijk bericht hierover.

Hoe zit het precies met de afkoop van een klein pensioen?

2 februari 2022

Hieronder lees je een uitgebreide toelichting op de afkoop van jouw pensioen.

Bij vragen of opmerkingen over dit onderwerp kun je contact opnemen met de Servicedesk via het telefoonnummer 088-6592400 of per e-mail via pensioen@aholddelhaize.com.

Waarom afkoop?
De reden voor afkoop is dat kleine pensioenen een langdurige administratieve belasting voor het pensioenfonds vormen. 

Hoe wordt de afkoopwaarde berekend?
Elk pensioen heeft een waarde. Deze waarde is onder andere afhankelijk van de hoogte van het jaarlijkse pensioen, het moment waarop het pensioen ingaat en je leeftijd op het moment van de afkoop. Bij het berekenen van de afkoopwaarde van een levenslange pensioenuitkering kijkt het pensioenfonds hoelang de uitkering naar verwachting moet worden betaald. Uiteraard weten we niet hoe oud je zal worden. Daarom rekenen we met gemiddelde levensverwachtingen. Ook de rente speelt een rol.  Bij een lage rente is de afkoopwaarde hoger dan bij een hoge rente. De levensverwachting en de rente worden omgerekend naar een factor. Deze factoren staan in het pensioenreglement.

Voorbeeld: 
Je hebt recht op een ouderdomspensioen van € 450 dat ingaat bij het bereiken van de 67ste verjaardag. De factor is 18,319 (2022). De afkoopwaarde wordt dan als volgt berekend:
€ 450 * 18,319 = € 8.243,55 

Je bent over de afkoopwaarde loon- en premieheffing verschuldigd. Ahold Delhaize Pensioen brengt geen kosten in rekening voor de afkoop.

Waarom wordt loon- en premieheffing ingehouden?
Ahold Delhaize Pensioen is wettelijk verplicht loon- en premieheffing in te houden, zoals loonbelasting en een bijdrage voor de zorgverzekering. Wij passen geen loonheffingskorting toe op het eenmalige afkoopbedrag. Eventueel te veel of te weinig betaalde loon- en premieheffing wordt door de belastingdienst in de jaarlijkse belastingaangifte met je verrekend. 

Ik heb een bijzondere inkomenssituatie. Wat nu?
Afkoop kan effect hebben op bijvoorbeeld zorgtoeslag of een andere eigen bijdrage die je voor jezelf of één van jouw gezinsleden betaalt. Ook indien jij of een van je gezinsleden een uitkering heeft, bijvoorbeeld een bijstandsuitkering van de overheid, kan de afkoop daarvoor gevolgen hebben. Wij adviseren je dat je je daarover goed laat voorlichten door de betreffende uitkeringsinstanties. Indien je bezwaar hebt tegen de afkoop of als je twijfelt hierover, neem dan contact op met onze Servicedesk via telefoonnummer 088-6592400 of per mail via pensioen@aholddelhaize.com.
 
Jouw specifieke situatie met betrekking tot de afkoop van jouw pensioen

lees meer

 • Hoogte van de netto-uitkering

  Ahold Delhaize Pensioen is wettelijk verplicht loon- en premieheffing in te houden op het bruto afkoopbedrag. We houden hierbij geen rekening met de loonheffingskorting. Het bedrag dat na deze inhoudingen overblijft, is het netto afkoopbedrag. Dit bedrag wordt aan je uitbetaald.

 • Beschermen huurtoeslag met Regeling bijzondere situaties

  Ontvang je huurtoeslag? Dan kun je de Belastingdienst vragen het afkoopbedrag niet mee te nemen in de bepaling van jouw huurtoeslag. Je moet hiervoor dan wel zelf een verzoek indienen. De Belastingdienst moet het afkoopbedrag aanmerken als bijzonder inkomen en kan dit deel dan buiten beschouwing laten. Meer informatie hierover vind je op de website van de Belastingdienst

 • Je ontvangt een specificatie afkoop pensioen

  Kort nadat je het afkoopbedrag ontvangt, krijg je een betalingsoverzicht van dit bedrag. Hierop zie je het definitieve bruto en netto afkoopbedrag als ook alle wettelijke inhoudingen. Ook staat op dit overzicht op welke bankrekening je het bedrag ontvangt.

 • Belastingaangifte bij wezenpensioen

  Is er recht op een wezenpensioen van Ahold Delhaize Pensioen? In het geval de wees minderjarig is, doet de ouder of voogd de aangifte inkomstenbelasting. Hij of zij moet hierbij het bruto bedrag van de afkoopsom vermelden. Dit kan bij het onderdeel ‘AOW, pensioen, lijfrente en andere uitkeringen en afkoopsommen die onder de loonheffing vallen'.

 • Afkoop ouderdomspensioen op pensioendatum

  Voordeel van afkoop: 
  Je ontvangt in een keer een bedrag dat je vrij kunt besteden

  Nadelen van afkoop
  Het afgekochte pensioen valt onder het inkomen voor het huidige jaar. Dat kan gevolgen hebben voor zorgtoeslagen of uitkeringen. Laat je hierover goed door betreffende instanties voorlichten. 
  Je ontvangt geen levenslange pensioenuitkering meer van ons.

   
 • Afkoop partnerpensioen of wezenpensioen

  Voordeel van afkoop:
  Je ontvangt in één keer een bedrag dat je vrij kunt besteden

  Nadeel van afkoop:
  Het afgekochte pensioen valt onder het inkomen voor het huidige jaar. Dat kan gevolgen hebben voor toeslagen zoals zorgtoeslag of uitkeringen.

  Wij maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Cookies hebben geen toegang tot andere informatie op je computer, tablet of smartphone. Met cookies zorgen we ervoor dat je onze website optimaal kunt beleven. Zo kunnen we je de meest passende informatie tonen. Ook gebruiken we ze om het gebruik van onze website te analyseren. Meer weten over de cookies die wij gebruiken? Bekijk dan ons cookiebeleid. Je kunt de cookies uitzetten, maar dan functioneert de website minder goed. Cookiebeleid