Wat is jouw pensioen straks waard?

Koopkrachtontwikkeling

Dat de hoogte van je pensioen niet zeker is, is je door alle media-aandacht de afgelopen jaren misschien al duidelijk geworden.

We informeren je graag zo duidelijk mogelijk over pensioen(on)zekerheid. Dit jaar zie je op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) daarom naast alle gebruikelijke informatie, ook een inschatting van jouw pensioen in verschillende economische scenario’s. Je ziet in welke richting jouw pensioen zich ontwikkelt als het langere tijd economisch goed of juist heel slecht gaat.
Navigatiemetafoor op UPO

Wat kun je verwachten? En wat als het mee- of tegenzit?

Op het Uniform Pensioenoverzicht vind je informatie over het pensioen dat je bij ons opbouwt en over het pensioen dat je kunt bereiken.
In het onderdeel ‘Wat als het mee- of tegenzit’ worden ook bedragen genoemd die je inzicht geven in de koopkracht (dus: wat je kunt kopen van jouw netto inkomen) en de risico’s van je toekomstig pensioeninkomen. Dat gebeurt met drie verschillende bedragen. Deze bedragen geven drie verschillende scenario’s weer:

1. Een scenario voor als het tegenzit;
2. Een verwacht scenario;
3. Een scenario voor als het meezit.

We tonen bruto jaarbedragen op een leeftijd van 68 jaar. Als je AOW-leeftijd lager ligt, tonen we de bedragen op de voor jou van toepassing zijnde AOW-leeftijd. Dit wijkt af van de bedragen die je op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt zien. Daar worden namelijk netto maandbedragen getoond die van toepassing zijn op je AOW-leeftijd met een uiterste van 67 jaar en 3 maanden.

Pensioen in scenario's

Hier lees je er alles over

 • Hoe komen de scenariobedragen op het UPO tot stand?

  Op je UPO vind je een inschatting van je pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. Je ziet hier alleen de inschatting van je pensioen dat je bij Ahold Delhaize Pensioen kunt bereiken. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl zie je een inschatting van je totale pensioen, inclusief je AOW.

  Het onderste bedrag
  Het onderste bedrag is geen inschatting. Dit is het pensioen dat je tot 1 januari 2023 bij Ahold Delhaize Pensioen hebt opgebouwd. Als je op dat moment zou stoppen met het opbouwen van pensioen (of al gestopt bent met opbouwen), is dit het bedrag dat je straks gaat ontvangen, zolang je leeft.

  Het verwachte eindresultaat
  Bovenaan zie je drie bedragen. Deze bedragen zijn een inschatting van het pensioen waarop je uit zou kunnen komen in verschillende situaties. Een belangrijke aanname voor alle drie de bedragen is dat je deelname aan de pensioenregeling ongewijzigd blijft aan de situatie op 1 januari 2023. Als je nog werkt bij Ahold Delhaize gaan we er in deze berekeningen vanuit dat je blijft werken tot je 68e of eerdere AOW-leeftijd en pensioen blijft opbouwen binnen je huidige pensioenregeling. Als je eerder stopt met werken, zal je pensioen lager zijn.
  En als je uit dienst bent, gaan we ervan uit dat er geen toekomstige pensioenopbouw is bij Ahold Delhaize Pensioen.

  Er zijn heel veel verschillende ‘toekomsten’ (scenario’s) bedacht. In het ene toekomstscenario zit het mee wat betreft de rente, de beleggingen en de stijging van de prijzen. In een ander toekomstscenario zit het tegen. Alle pensioenfondsen en verzekeraars rekenen met dezelfde toekomstscenario’s. Je ziet wat je pensioen is in drie situaties.

  • Een verwacht scenario
   Het verwachte eindresultaat zie je in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar je op dit moment op uit lijkt te komen. Er is op 1 januari 2023 50% kans dat je pensioen lager uitvalt en 50% kans dat je pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.
  • Een scenario voor als het meezit
   Bij de rechter pijl zie je het bedrag waar je op uit lijkt te komen als het economisch en financieel erg meezit. De kans is op 1 januari 2023 klein (5% van de ‘toekomsten’) dat je uitkomt op een hoger bedrag dan het rechter bedrag.
  • Een scenario voor als het tegenzit
   Bij de linker pijl zie je het bedrag waar je op uit lijkt te komen als het economisch en financieel gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans is op 1 januari 2023 ook klein (5% van de ‘toekomsten’) dat je uitkomt op een lager bedrag dan het linker bedrag.

 • Wat zorgt ervoor dat het mee- of tegenzit?
  • De rente kan stijgen of dalen
   Als de rente stijgt, dan hoeven wij als pensioenfonds minder reserves aan te houden voor de toekomst en is de kans groter dat we de pensioenen kunnen verhogen. Daalt de rente, dan moeten we juist meer reserves aan houden. De kans dat we jouw pensioen kunnen verhogen wordt dan kleiner.
  • Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet 
   Wij beleggen de premie voor jouw pensioen. We zorgen daarbij dat we de risico’s van het beleggen zo goed mogelijk spreiden. We beleggen voor jou bijvoorbeeld een deel in aandelen en een deel in beleggingen die een vaste rente opleveren. We kunnen niet alleen maar kiezen voor beleggingen die een vaste rente opleveren, omdat deze beleggingen te weinig rendement opleveren om nu en in de toekomst alle pensioenen uit te kunnen betalen. De rente is al een tijdje erg laag. Door te investeren in aandelen en andere beleggingen, zorgen we ervoor dat iedereen gemiddeld twee tot drie keer zijn ingelegde premie terugkrijgt. We weten echter vooraf niet precies wat de beleggingen gaan opleveren. We kunnen een periode te maken hebben met een lage opbrengst of zelfs verliezen op de beleggingen.
  • De prijzen kunnen hard stijgen of misschien juist dalen
   Als de prijzen stijgen, wordt jouw pensioen minder waard. Je kunt immers minder kopen voor hetzelfde bedrag. De invloed van de prijzen op wat je later kunt kopen met je pensioen hebben we verwerkt in de inschatting. Je ziet dus niet het bedrag dat je straks naar verwachting ontvangt, maar een inschatting van wat ervan overblijft als de stijging van de prijzen tot aan je pensioen is meegerekend. Als de verwachting is dat de prijzen gaan dalen, is het bedrag (iets) naar boven bijgesteld.

 • Wat is nog meer van invloed op je pensioen?
  Veranderingen in je privé- of werksituatie kunnen ook gevolgen hebben voor je pensioen. Denk aan een hoger of lager salaris of een scheiding. We houden bij de berekeningen die we voor je hebben gemaakt geen rekening met mogelijke toekomstige veranderingen in je privé- of werksituatie.
 • Veel gestelde vragen over pensioen in scenario's
  Heb je nog vragen? Ga dan naar de speciale pagina met veelgestelde vragen en antwoorden. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op met onze Servicedesk. Zij helpen je graag verder.
Wij maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Cookies hebben geen toegang tot andere informatie op je computer, tablet of smartphone. Met cookies zorgen we ervoor dat je onze website optimaal kunt beleven. Zo kunnen we je de meest passende informatie tonen. Ook gebruiken we ze om het gebruik van onze website te analyseren. Meer weten over de cookies die wij gebruiken? Bekijk dan ons cookiebeleid. Je kunt de cookies uitzetten, maar dan functioneert de website minder goed. Cookiebeleid