Wat zijn de gevolgen voor mens en milieu?

Over ons
Schaduwen

Voor ons is verantwoord beleggen belangrijk en niet vrijblijvend. 

Als belegger willen wij een bijdrage leveren aan een positief effect op onze maatschappij en leefomgeving. Daarom beleggen we niet zomaar overal in. En hebben we een verantwoord beleggingsbeleid. 
Hoe beleggen wij
Duurzaamheid vinden wij allemaal steeds belangrijker. Met onze beleggingen kunnen we rekening houden met milieu, sociale aspecten en hoe bedrijven worden bestuurd. Dat doen wij dan ook!

We werken samen met experts om onze beleggingen in goede banen te leiden. Wij stellen kritische eisen aan onze experts als het gaat over verantwoord beleggen. Zij moeten voldoen aan bepaalde criteria. Daarnaast meten wij ook de resultaten van het verantwoord beleggen en vergelijken we dit in de markt. Lees hierover meer bij ESG verder op de pagina.
 
Wat handig is om te weten

We vertellen je graag hoe wij rekening houden met mens en milieu

 • Onze doelstellingen voor verantwoord beleggen

  We hebben onze ambitie en tijdsplanning vastgelegd in het document "Verantwoord Beleggen". Onze visie op het klimaat hebben we beschreven in onze klimaatovertuigingen. Zo brengen we goed in beeld wat we willen bereiken.

  Ook willen we dat het gemakkelijker te begrijpen is hoe duurzaamheid een rol speelt in onze pensioenregeling en beleggingen en hoe wordt omgegaan met duurzaamheidsrisico’s binnen het beleggingsbeleid. Hoe we dit doen staat in het document “Ahold Delhaize Pensioen en Sustainable Finance Disclosure Regulation en de Taxonomieverordening”.

   

   

 • Waar we in beleggen
  In deze lijst vind je een overzicht van al onze aandelen, obligaties, vastgoed- en private equity-beleggingen.
 • Waar we niet in beleggen

  Wij sluiten bepaalde beleggingen uit. Zoals beleggingen in controversiële wapens, hoogrisicolanden, staatsbedrijven van uitgesloten landen, bedrijven die de UN Global Compact overtreden en bedrijven die betrokken zijn bij de winning van steenkolen en teerzanden, elektriciteitsopwekking uit thermische steenkool als ook arctische olie- en gasboringen en winning van schalieolie en -gas. Hier vind je onze Uitsluitingslijst. Ook heeft Ahold Delhaize Pensioen een statement opgesteld ten aanzien van onze beleggingen in fossiele brandstoffen. Deze vind je hier.

   
 • Wat we doen aan verantwoord beleggen
  • Stemrecht uitoefenen
   Wij mogen stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin wij beleggen. Door gebruik te maken van ons stemrecht kunnen we invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Welke eisen we stellen aan een goed bestuur van ondernemingen waarin wordt belegd, vind je in ons Stembeleid. Lees hier meer over hoe wij ons stemrecht inzetten.

  • Engagement 
   Dit betekent dat wij bedrijven aanspreken op hun beleid en activiteiten om verbeteringen op het gebied van milieu, sociale aspecten en besturing van bedrijven te realiseren. Wij gaan de dialoog aan via engagement.

   Vanaf juni 2019 zijn we ook aangesloten bij het wereldwijde initiatief Climate Action 100+. Dit is een beleggersinitiatief om in gesprek te gaan met de grootste veroorzakers van broeikasgassen. Dit moet zorgen voor minder uitstoot , betere klimaatgerelateerde financiële toelichtingen en een betere governance (manier waarop bestuurd wordt) rond klimaatverandering. In de top 100 bedrijven zitten de grootste wereldwijde uitstoters van broeikasgassen. De lijst omvat, maar is niet beperkt tot, bedrijven in de sectoren olie & gas, elektriciteit en transport. Meer details zijn te vinden op de website van het initiatief.

  • Uitsluiting van beleggingen
   Lees meer hierover onder ‘Waar we niet in beleggen’ op deze pagina en in ons Uitsluitingsbeleid.
 • ESG en PRI

  ESG staat voor: Environment, Social en Governance. Dit is een belangrijke term binnen het domein van verantwoord beleggen.

  In het ESG-paspoort vind je de criteria waaraan onze experts moeten voldoen.
  Met het ESG Impact Report kunnen we de resultaten die onze experts behalen vergelijken met de prestaties in de markt.

  Wij hebben de verklaring van de Verenigde Naties, de zogeheten PRI, ondertekend. Dit is een gedragscode die een proactieve houding ten aanzien van verantwoord beleggen aanmoedigt. Zo selecteren wij bijvoorbeeld alleen vermogensbeheerders die de PRI hebben ondertekend en daarnaar handelen. 

   
 • Stewardshipbeleid

  Ahold Delhaize Pensioen beheert en belegt het geld van de deelnemers. Onze deelnemers mogen verwachten dat wij ons opstellen als een betrokken en verantwoord belegger. Om pensioenfondsen te helpen hieraan te voldoen, heeft Eumedion de Nederlandse Stewardship Code opgesteld. Wij zijn lid van Eumedion. In deze code wordt uitgelegd op welke wijze Ahold Delhaize Pensioen kan voldoen aan de verantwoordelijkheden van een verantwoord aandeelhouder. Welk Stewardshipbeleid wij hebben lees je hier

  Hier lees je het verslag over het verantwoord en betrokken aandeelhouderschap 2021. 

 • Onze resultaten
  Informatie over resultaten in 2020 van ons stem- en engagementbeleid vind je hier. Wil je dit weten van andere jaren? Kijk dan in onze jaarverslagen.

  Jaarlijks publiceert de VBDO een rapport over de prestaties op het gebied van verantwoord beleggen van de vijftig grootste pensioenfondsen in Nederland. Ahold Delhaize Pensioen is op de 48e plek geëindigd in 2021. Het rapport vind je hier.
   
 • Mening van onze deelnemers

  Op 5 november 2019 is een workshop verantwoord beleggen georganiseerd in een Albert Heijn winkel in Utrecht voor een diverse groep deelnemers waaronder een assistent supermarkt manager, een teamleider en een directeur duurzame retailcommunicatie. Hiervan is ook een uitgebreid verslag gemaakt.

  Aan de hand van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) die de Verenigde Naties in 2015 heeft opgesteld - en die in 2030 bereikt moeten zijn - gingen ze in kleine groepjes met elkaar in discussie. Welke doelstellingen van deze SDG’s vinden zij belangrijk voor zowel zichzelf als voor hun pensioenfonds?

  Waar men het in elk geval snel met elkaar over eens was, is dat een pensioenfonds met zijn vermogen natuurlijk in staat is veel meer invloed uit te oefenen dan een handjevol individuen. Aandachtspunten die uiteindelijk uit de discussie naar voren zijn gekomen zijn:

  • Onderwijs en kennisoverdracht;
  • Dringend actie om klimaatverandering te bestrijden;
  • Gelijkheid bevorderen;
  • Honger bestrijden.

  De uitkomsten zullen worden meegenomen in het beleggingsbeleid.

Wij maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Cookies hebben geen toegang tot andere informatie op je computer, tablet of smartphone. Met cookies zorgen we ervoor dat je onze website optimaal kunt beleven. Zo kunnen we je de meest passende informatie tonen. Ook gebruiken we ze om het gebruik van onze website te analyseren. Meer weten over de cookies die wij gebruiken? Bekijk dan ons cookiebeleid. Je kunt de cookies uitzetten, maar dan functioneert de website minder goed. Cookiebeleid