Onze financiële situatie per kwartaal

Kwartaalcijfers

Onze financiële situatie is ook voor jou een belangrijk gegeven.

Hoe wij er financieel voorstaan bepaalt namelijk of we jouw pensioen mee kunnen laten groeien met de jaarlijkse stijging van de prijzen (ook wel inflatie genoemd).
Onze kwartaalcijfers

 

 Kwartaalcijfers

 Q1-2022  Q2-2022  Q3-2022  Q4-2022
 Beleidsdekkingsgraad  116,9%  119,8%  123,10%  125,90%
 Belegd vermogen (mln €)   6.085  5.220  4.996  4.970
 Kwartaalrendement   -7,4%  -30,70%  -4,70% -0,80%
 Zakelijke waarden  49,8%  51,1%  52,7%  53,11%
 Afdekking renterisico  49,0%  59,1%  58,4%  67,5%

Toelichting op de cijfers:

  • Beleidsdekkingsgraad: dit percentage laat de financiële situatie van ons pensioenfonds zien. Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad, hoe beter wij ervoor staan. Een beleidsdekkingsgraad van 110% zegt dat wij voor elke euro die wij straks moeten uitbetalen 1,10 euro in kas hebben.
  • Belegd vermogen: dit laat zien hoeveel geld wij in kas hebben om nu en later alle pensioenen uit te betalen.
  • Kwartaalrendement: dit is het rendement op de beleggingen dat we in dat kwartaal hebben behaald.
  • Zakelijke waarden: dit is een verzamelnaam voor beleggingen zoals aandelen, onroerend goed en alternatieve beleggingen. In ons jaarverslag kun je zien in welke zakelijke waarden wij beleggen. Daarnaast beleggen wij ook in vastrentende waarden. Dit zijn bijvoorbeeld obligaties en hypotheken.
  • Afdekking renterisico: het risico dat de rente daalt kun je afdekken. Een lage rente zorgt er namelijk voor dat pensioen duurder wordt. Wij dekken dit risico deels af.
 

 

Wij maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Cookies hebben geen toegang tot andere informatie op je computer, tablet of smartphone. Met cookies zorgen we ervoor dat je onze website optimaal kunt beleven. Zo kunnen we je de meest passende informatie tonen. Ook gebruiken we ze om het gebruik van onze website te analyseren. Meer weten over de cookies die wij gebruiken? Bekijk dan ons cookiebeleid. Je kunt de cookies uitzetten, maar dan functioneert de website minder goed. Cookiebeleid