Op dit moment kun je geen wijzigingen doorgeven in Mijn Ahold Delhaize Pensioen. In verband met de overgang naar een nieuwe online omgeving is dit tijdelijk niet mogelijk. Zodra de nieuwe online omgeving klaar is, ontvang je van ons een persoonlijk bericht hierover.
Op dit moment kun je geen wijzigingen doorgeven in Mijn Ahold Delhaize Pensioen. In verband met de overgang naar een nieuwe online omgeving is dit tijdelijk niet mogelijk. Zodra de nieuwe online omgeving klaar is, ontvang je van ons een persoonlijk bericht hierover.

Laten we kennismaken!

16 januari 2024

Bij het Verantwoordingsorgaan (VO) van Ahold Delhaize Pensioen doen de leden er alles aan om de verschillende belangen – die van werknemers, gepensioneerden en werkgever - zo goed mogelijk te behartigen. Maak kennis met Barbara van der Zande-Sandtke. Zij is voorzitter van het Verantwoordingsorgaan en vertegenwoordigt de werkgever. 

Het VO bestaat uit zes personen. Dit zijn werknemers, pensioengerechtigden en mensen die namens de werkgever in het VO zitten. Op deze manier worden de belangen van alle belanghebbenden goed vertegenwoordigd. Het verantwoordingsorgaan heeft een belangrijke adviserende taak.

 

Barbara werkt bij Ahold Delhaize als Vice President European Business Services HR. Barbara: ‘Pensioen is een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden maar tegelijkertijd misschien wel het minst bekend onder de medewerkers. En dat terwijl we ook nog eens aan de vooravond staan van een enorme verandering. Omdat we gemiddeld steeds ouder worden en vaker wisselen van werkgever is de op stapel staande verandering van het huidige pensioenstelsel hard nodig. Daarnaast zijn de financiële regels niet meer passend. Voorbeeld is dat we lang niet of nauwelijks konden indexeren in de afgelopen jaren, terwijl de veranderende economie juist om aanpassingen vraagt.’ 

 

Met de voorgenomen wetswijzigingen moet pensioen beter uitlegbaar en toekomstbestendiger ingevuld worden. Maar de aankomende veranderingen zijn ingrijpend, vragen zorgvuldige besluitvorming en transparante communicatie. Het VO speelt in deze transformatie een belangrijke rol. Samen met de andere VO-leden vormen wij een divers team, waarbij wij onder andere de taak hebben een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, het uitgevoerde beleid én de beleidskeuzes voor de toekomst. Met de wijzigingen op komst geven wij gevraagd en ongevraagd advies voor een goed pensioen van nu en later. Ons doel is door middel van constructieve samenwerking alle belangen en invalshoeken te bespreken en pensioen vooral duidelijk uitlegbaar, duurzaam en persoonlijk te maken. Ik kijk er naar uit om de komende jaren onze adviesrol verder door te ontwikkelen en toe te zien dat het bestuur de belangen van iedereen evenwichtig blijft afwegen.’

Wij maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Cookies hebben geen toegang tot andere informatie op je computer, tablet of smartphone. Met cookies zorgen we ervoor dat je onze website optimaal kunt beleven. Zo kunnen we je de meest passende informatie tonen. Ook gebruiken we ze om het gebruik van onze website te analyseren. Meer weten over de cookies die wij gebruiken? Bekijk dan ons cookiebeleid. Je kunt de cookies uitzetten, maar dan functioneert de website minder goed. Cookiebeleid