Op dit moment kun je geen wijzigingen doorgeven in Mijn Ahold Delhaize Pensioen. In verband met de overgang naar een nieuwe online omgeving is dit tijdelijk niet mogelijk. Zodra de nieuwe online omgeving klaar is, ontvang je van ons een persoonlijk bericht hierover.
Op dit moment kun je geen wijzigingen doorgeven in Mijn Ahold Delhaize Pensioen. In verband met de overgang naar een nieuwe online omgeving is dit tijdelijk niet mogelijk. Zodra de nieuwe online omgeving klaar is, ontvang je van ons een persoonlijk bericht hierover.

Laten we kennismaken!

16 januari 2024

Bij het Verantwoordingsorgaan (VO) van Ahold Delhaize Pensioen doen de leden er alles aan om de verschillende belangen – die van werknemers, gepensioneerden en werkgever - zo goed mogelijk te behartigen. Maak kennis met Esther Veninga. Zij is lid van het Verantwoordingsorgaan namens de werkgever.

‘Voor elke euro die een medewerker inlegt voor het pensioen, legt Ahold Delhaize er nog eens 6 euro bij. Dat is nogal wat’, zegt Esther Veninga, CFO (Chief Financial Officer) van Albert Heijn en lid van het Verantwoordingsorgaan van Ahold Delhaize Pensioen. ‘Onze pensioenregeling is heel goed.’

 

'Mensen weten vaak precies wat hun salaris is, maar hebben geen idee van hun pensioen. Terwijl je pensioen je salaris is in een latere fase van je leven'
Wat is jouw rol in het Verantwoordingsorgaan van Ahold Delhaize Pensioen? 
‘Ik kijk vooral met een financiële blik. Dat past bij mijn functie als CFO en bij mijn rol in het Verantwoordingsorgaan’, zegt Esther. Zij werkt sinds 2005 bij Ahold Delhaize, voornamelijk in financiële functies, maar ze is ook supermarktmanager geweest bij Albert Heijn. Een groot deel van de tijd werkte ze in het buitenland, eerst bij een Tsjechisch bedrijfsonderdeel van Ahold Delhaize, later bij Stop & Shop in Boston en ten slotte als CFO Delhaize Servië in Belgrado. Sinds 1 januari 2023 is ze CFO van Albert Heijn en namens de werkgever lid van het Verantwoordingsorgaan van Ahold Delhaize Pensioen. 

 CFO van Albert Heijn en lid van het Verantwoordingsorgaan, horen die functies bij elkaar? 

‘Historisch gezien hoort het bij elkaar. Ik vind dat zelf ook logisch. Bij alles wat invloed heeft op de financiën van Albert Heijn moet ik als CFO snappen wat er precies gebeurt, waarom het gebeurt, of het tijdelijk is of blijvend, of we bijvoorbeeld zelf kiezen voor een bepaalde investering of dat het voortkomt uit wetgeving. Hoe houden we Albert Heijn financieel gezond en zorgen we dat ons huishoudboekje op orde is, daar draait het eigenlijk om. Het pensioenfonds staat op de balans van Ahold Delhaize. Het ligt voor de hand dat de financiële bewindvoerder van Albert Heijn ook degene is die de werkgever vertegenwoordigt in het Verantwoordingsorgaan.’ 

Waar let jij op als lid van het Verantwoordingsorgaan? 
‘Het Verantwoordingsorgaan adviseert het pensioenfondsbestuur over het beleid en controleert of het beleid goed uitgevoerd is. Ik kijk vooral naar de evenwichtigheid. Wegen we alle belangen goed af? Zowel het belang van de werkgever als de belangen van de gepensioneerden en de deelnemers. En die deelnemers zijn verschillend. Voor iemand die net begonnen is met werken betekent pensioen iets anders dan voor een vijftiger. Ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan een mooie toekomstbestendige pensioenregeling die met al die verschillende belangen rekening houdt. Want pensioen is belangrijk. Na het salaris is pensioen de belangrijkste arbeidsvoorwaarde.’ 

Wat wordt er allemaal besproken in vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan? 
‘Er komt een heel scala aan onderwerpen voorbij. Welke rendementen heeft Ahold Delhaize Pensioen behaald, hoe kan het pensioenfonds zijn werk zo efficiënt mogelijk uitvoeren, hoe staat het met de indexatie van pensioenen, hoe houden we onze dienstverlening op peil, hoe kunnen we zo goed mogelijk communiceren met de deelnemers? Constant kijk je naar de belangen van alle partijen en zoek je het juiste evenwicht in de besluitvorming. De Centrale Ondernemingsraad speelt daarin ook een belangrijke rol. Natuurlijk houden we ons ook bezig met het nieuwe pensioencontract. De regels gaan veranderen. Mensen krijgen straks hun eigen pensioenpotje. Hoe kun je dat zo goed mogelijk inrichten? Ook daar gaat het weer om een evenwichtige belangenafweging.’ 

Raad jij deelnemers aan zich te verdiepen in hun pensioen? 

‘Dat is belangrijk. Mij valt op dat mensen vaak precies weten wat hun salaris is, maar geen idee hebben van hun pensioen. Terwijl je pensioen je salaris is in een latere fase van je leven. De meeste mensen houden zich er niet mee bezig doordat pensioen ver weg lijkt. En ze denken dat het ingewikkeld is en hebben het gevoel dat ze er toch niets aan kunnen veranderen. Ten onrechte. Je kunt niet als individu het beleid van je pensioenfonds wijzigen, maar je kunt je wel in je eigen situatie verdiepen. Wat wordt je pensioen? Wat geef je straks uit? Als daar een groot gat tussen zit, kun je bedenken hoe je dat gat gaat dichten. Hoe eerder je je daarin verdiept, hoe meer tijd je jezelf geeft om dat op passende manier in te vullen. Ik zou zelf beginnen met de website van het pensioenfonds. Daar staat veel goede informatie. Mijn advies is: zorg dat je net zoveel van je pensioen weet als van je salaris nu.’ 

Je hebt in veel verschillende landen gewoond en gewerkt. Heeft dat invloed op de manier waarop je naar pensioen kijkt? 
‘Zeker. In Nederland hebben we echt een rijk pensioenstelsel. Ik kan geen land bedenken waar Ahold Delhaize actief is en waar het pensioen net zo goed geregeld is als in Nederland. In sommige landen bestaat er amper een pensioenstelsel, of hooguit voor een beperkte groep werknemers. Wat we in Nederland hebben, is heel bijzonder. Dat willen we waarborgen. Dat is dan ook de kern van de stelselwijziging die eraan komt. We hebben een stelsel waar we trots op mogen zijn en dat gaan we op zo’n manier inrichten dat het toekomstbestendig is.’ 
Wij maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Cookies hebben geen toegang tot andere informatie op je computer, tablet of smartphone. Met cookies zorgen we ervoor dat je onze website optimaal kunt beleven. Zo kunnen we je de meest passende informatie tonen. Ook gebruiken we ze om het gebruik van onze website te analyseren. Meer weten over de cookies die wij gebruiken? Bekijk dan ons cookiebeleid. Je kunt de cookies uitzetten, maar dan functioneert de website minder goed. Cookiebeleid