Wij adviseren het bestuur en oordelen over het handelen van het bestuur

Het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan van Ahold Delhaize Pensioen (VO) heeft een belangrijke adviserende taak.

Zo kan het VO advies uitbrengen aan het Bestuur over het beleggingsbeleid, het algemeen financieel beleid, het premiebeleid, het toeslagenbeleid, het uitbestedingsbeleid, het communicatie- en voorlichtingsbeleid en het klachten- en geschillenbeleid.

Het VO geeft ieder jaar een oordeel over  het handelen van het Bestuur, het uitgevoerde beleid , en over de keuzes voor de toekomst. Het Bestuur legt hiervoor verantwoording af aan het VO. Het oordeel van het VO wordt, samen met de reactie van het Bestuur daarop, in het Jaarverslag opgenomen.

Barbara van der Zanden-Sandtke (voorzitter)

Het VO bestaat uit zes personen. Dit zijn werknemers, pensioengerechtigden en mensen die namens de werkgever in het VO zitten. Op deze manier worden de belangen van alle belanghebbenden goed vertegenwoordigd.

Het VO wordt gevormd door:

Namens de werkgever:
o Barbara van der Zanden – Sandtke (voorzitter)
o Esther Veninga 

Namens de werknemers
o Krista Groen – Meijns
o Arjen Verheijden

Namens de pensioengerechtigden
o Jan Wytze van Boven
o Fred Smit

De leden van het VO hebben een zittingsperiode van vier jaar. Daarna kunnen ze herbenoemd worden. De werknemersleden worden benoemd door de Centrale Ondernemingsraad (COR). De vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden worden benoemd door middel van verkiezingen. De werkgeversleden worden benoemd door de werkgever. 

Beloning
Er gelden wettelijk voorschriften voor de beloning die leden van het VO mogen ontvangen voor hun werkzaamheden.

Wij kennen geen variabele beloningen die afhankelijk zijn van de resultaten van het pensioenfonds. Meer over ons beloningsbeleid vind je hier.

Wij maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Cookies hebben geen toegang tot andere informatie op je computer, tablet of smartphone. Met cookies zorgen we ervoor dat je onze website optimaal kunt beleven. Zo kunnen we je de meest passende informatie tonen. Ook gebruiken we ze om het gebruik van onze website te analyseren. Meer weten over de cookies die wij gebruiken? Bekijk dan ons cookiebeleid. Je kunt de cookies uitzetten, maar dan functioneert de website minder goed. Cookiebeleid