Op dit moment kun je geen wijzigingen doorgeven in Mijn Ahold Delhaize Pensioen. In verband met de overgang naar een nieuwe online omgeving is dit tijdelijk niet mogelijk. Zodra de nieuwe online omgeving klaar is, ontvang je van ons een persoonlijk bericht hierover.
Op dit moment kun je geen wijzigingen doorgeven in Mijn Ahold Delhaize Pensioen. In verband met de overgang naar een nieuwe online omgeving is dit tijdelijk niet mogelijk. Zodra de nieuwe online omgeving klaar is, ontvang je van ons een persoonlijk bericht hierover.

Een goed pensioen voor jou en je collega's

Wat doen wij voor jou?
Jong en oud aan tafel

Wij zorgen voor een goed pensioen voor jou én je collega’s.

Om je inzicht te geven in wat wij doen vind je op deze pagina een eenvoudige weergave van hoe jouw premie uiteindelijk bij jou terugkomt in de vorm van pensioen.
Van premie tot pensioen

Je betaalt premie en uiteindelijk krijg je een levenslang pensioen. Hoe werkt dat?

 • 1. Jouw pensioenpremie

  We krijgen jouw pensioenpremie binnen

  Ongeveer 85% van jouw pensioenpremie betaalt jouw werkgever. Je betaalt zelf dus ongeveer 15%.
   
 • 2. Onze pensioenpot

  Pensioengeld
  We zorgen ervoor dat het pensioengeld aangroeit 
  Om straks al die jaren jouw pensioen te kunnen uitbetalen, moet het pensioengeld flink aangroeien. Een gemiddeld pensioen bestaat voor maar een derde uit ingelegde  premie. De rest moeten we over een lange periode verdienen met goede beleggingsresultaten.

  Regeling
  We voeren de regeling uit 

  We zorgen ervoor dat je straks krijgt waar je recht op hebt. Daarvoor is een vlekkeloze administratie nodig. De inhoud van de pensioenregeling wordt overigens niet bepaald door ons, maar door de Centrale Ondernemingsraad en Ahold Delhaize.

  Contact
  We houden contact

  Pensioen is jouw inkomen voor later. Daarom vertellen we je alles wat je erover weten moet. Zodat je grip hebt op jouw financiële toekomst. Heb je vragen? Bel, mail, loop binnen… We helpen je graag verder.

   

  Hoe doen we dat?


  We houden de risico’s in de hand

  We zorgen ervoor dat de risico’s van het beleggen verantwoord zijn en blijven. Zoals we alle risico’s voor jouw pensioen in de hand houden. En over verantwoord gesproken: we beleggen met oog voor mens & milieu.

  Kosten 2
  We letten scherp op de kosten 

  We zorgen ervoor dat er van elke euro die je inlegt zoveel mogelijk aan jouw pensioen ten goede komt. We hebben geen winstoogmerk.
  We zorgen voor goed bestuur en toezicht.
  Je moet erop kunnen rekenen dat jouw pensioen in goede handen is.


  We doen het samen

  Pensioen opbouwen gaat het beste samen, met al jouw collega’s en oud-collega’s. Samen kunnen we bijvoorbeeld beter beleggen. Samen dragen we de risico’s en kosten. En samen hebben we een pensioenregeling die bij ons past.

 • 3. Jouw pensioen
  Jouw pensioen
  We betalen jouw pensioen uit
   
  Elke periode betalen we de pensioenen uit aan onze pensioengerechtigden. We proberen jouw pensioen (of je nu nog werkt of al gepensioneerd bent) jaarlijks mee te laten stijgen met de prijzen. Ook dat moeten we voor je verdienen met beleggen. Daar werken we hard voor, dag in dag uit.
 • 4. Pensioenregeling 2021: evenwichtige belangenafweging

  Vanaf 2021 heeft Ahold Delhaize Pensioen haar pensioenregeling aangepast. Dit betreft een aanpassing van de pensioenpremie en het opbouwpercentage van het pensioen als gevolg van de langdurig lage rentestanden en de wettelijke regels waaraan we ons moeten houden. Wij hebben vastgesteld dat de pensioenpremie die door medewerkers en werkgever samen wordt betaald, wettelijk gezien niet meer kostendekkend is. Om een goede pensioenregeling te kunnen blijven bieden hebben Ahold Delhaize en de Centrale Ondernemingsraad en AD Connect, in samenspraak met Ahold Delhaize Pensioen, gezocht naar een oplossing waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de belangen van iedereen in het pensioenfonds.

  Een goed pensioen voor iedereen
  Als pensioenfonds behartigen wij de belangen van verschillende groepen zoals:
  •    deelnemers, die pensioen bij ons opbouwen;
  •    gewezen deelnemers, die in het verleden pensioen bij ons hebben opgebouwd;
  •    pensioengerechtigden, die een pensioenuitkering van ons ontvangen;
  •    andere personen die een pensioenaanspraak bij ons hebben;
  •    de werkgever Ahold Delhaize en diverse Nederlandse werkmaatschappijen.

  Evenwichtige belangenafweging
  Het is onze wettelijke taak om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden zich evenwichtig vertegenwoordigd voelen en dat bij besluitvorming de belangen van de verschillende betrokkenen worden meegenomen en afgewogen. Per 2021 is de pensioenregeling aangepast (hierna: de huidige pensioenregeling). Lees hier meer over de belangrijkste aanpassingen voor de deelnemers die nu pensioen bij ons opbouwen.

  Bij de totstandkoming van de huidige pensioenregeling is beoordeeld of de belangen van alle groepen evenwichtig worden behartigd. De belangen van de ene groep verschillen van de belangen van een andere groep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan jonge deelnemers die een lage pensioenpremie willen en een goede pensioenopbouw. Of aan oudere deelnemers die nog pensioen opbouwen en pensioengerechtigden die al een pensioenuitkering ontvangen, die willen graag dat hun pensioen jaarlijks wordt verhoogd in lijn met de koopkracht. Of aan de werkgever die een goede pensioenregeling wil aanbieden tegen een stabiele premie.

  Een goed pensioen voor iedereen
  Het bestuur van Ahold Delhaize Pensioen heeft bij de vraag of het de nieuwe pensioenregeling zou gaan uitvoeren de verschillende belangen in ogenschouw genomen. De pensioenregeling zoals die vanaf 1 januari 2021 geldt, vraagt van alle belanghebbenden een solidaire bijdrage. Wij lichten dat hieronder kort toe.

  a)    Van pensioengerechtigden en gewezen deelnemers wordt enige solidariteit gevraagd met de (jongere) deelnemers die pensioen opbouwen en de werkgever. Dit komt doordat de premie voor op te bouwen pensioenaanspraken de kosten voor deze nieuwe aanspraken niet volledig dekt. Dit vermindert de kans op indexering en verhoogt de kans op kortingen enigszins.

  b)    Van werknemers wordt juist om de premiedekkingsgraad te verbeteren een solidaire bijdrage gevraagd ten behoeve van de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Door een hogere premie te betalen en tegelijkertijd een lagere jaarlijkse opbouw te accepteren, worden de nieuwe aanspraken meer solide gefinancierd dan voorheen. Dit verhoogt de kans op indexering en vermindert de kans op kortingen.

  c)    De werkgever betaalt een hogere pensioenpremie die bijdraagt aan een betere financiering van de nieuwe aanspraken en daarmee aan een verhoging van de kans op indexering en een vermindering van de kans op korten.
   
  d)    Bovendien heeft het bestuur rekening gehouden met het feit dat als het de door werkgever en de COR overeengekomen pensioenregeling blijft uitvoeren, de bijstortingsverplichting van de werkgever in stand blijft. Dat biedt een betere bescherming voor alle (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden.

  Meer informatie
  Voor meer informatie over dit onderwerp kun je contact opnemen met Ahold Delhaize Pensioen via onze Servicedesk. Deze is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 - 659 24 00. Je kunt ook een e-mail sturen naar pensioen@aholddelhaize.com. 

AH video
Je collega vertelt
Tim legt uit wat een goed pensioen is

Weet je op welk pensioen jij kunt rekenen?

Wij maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Cookies hebben geen toegang tot andere informatie op je computer, tablet of smartphone. Met cookies zorgen we ervoor dat je onze website optimaal kunt beleven. Zo kunnen we je de meest passende informatie tonen. Ook gebruiken we ze om het gebruik van onze website te analyseren. Meer weten over de cookies die wij gebruiken? Bekijk dan ons cookiebeleid. Je kunt de cookies uitzetten, maar dan functioneert de website minder goed. Cookiebeleid