Op dit moment kun je geen wijzigingen doorgeven in Mijn Ahold Delhaize Pensioen. In verband met de overgang naar een nieuwe online omgeving is dit tijdelijk niet mogelijk. Zodra de nieuwe online omgeving klaar is, ontvang je van ons een persoonlijk bericht hierover.
Op dit moment kun je geen wijzigingen doorgeven in Mijn Ahold Delhaize Pensioen. In verband met de overgang naar een nieuwe online omgeving is dit tijdelijk niet mogelijk. Zodra de nieuwe online omgeving klaar is, ontvang je van ons een persoonlijk bericht hierover.

Belangrijke informatie over je pensioen in maar 5 minuten

Pensioen 123
Dames in de trein

We snappen dat je bij indiensttreding óf als je 18 jaar wordt en deelnemer wordt in onze regeling niet direct aan je pensioen denkt.

Toch is het belangrijk om iets van je pensioen te weten. Dit hoeft je niet veel tijd te kosten. Heb je maar 5 minuten de tijd? Lees dan laag 1 van de Pensioen 1-2-3. Heb je meer tijd of wil je je wat meer verdiepen in onze pensioenregeling? Lees dan laag 2 en 3 van de Pensioen 1-2-3.

Wat is Pensioen 1-2-3?

Pensioen 1-2-3 geeft jou, als nieuwe deelnemer aan de Ahold Delhaize Pensioenregeling, informatie over de belangrijkste onderdelen van de pensioenregeling.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit:

 • Laag 1: de Ahold Delhaize Pensioenregeling in 5 minuten.
 • Laag 2: de Ahold Delhaize Pensioenregeling in 30 minuten.
 • Laag 3: de juridische en beleidsmatige informatie van Ahold Delhaize Pensioen.

Hieronder lees je alles over Laag 1 van de Pensioen 1-2-3

De belangrijkste informatie over onze pensioenregeling?

Hier lees je het in 5 minuten

 • Wat krijg je in onze pensioenregeling?

   ouderdomspensioen
  Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen als je 68 jaar wordt.

   Arbeidsongeschiktheidspensioen
  Word je arbeidsongeschikt? Dan gaat je pensioenopbouw gedeeltelijk door en krijg je onder voorwaarden een arbeidsongeschiktheidspensioen. Je betaalt zelf geen premie meer.

   Partnerpensioen
  Kom je te overlijden? Dan krijgt je partner partnerpensioen.

   Wezenpensioen
  Kom je te overlijden? Dan krijgen je kinderen wezenpensioen als je overlijdt terwijl je deelnemer aan de Ahold Delhaize Pensioenregeling bent.

   Reglement
  Wil je precies weten wat onze pensioenregeling je biedt? Lees meer op deze website of in het pensioenreglement.

  Als pensioenfonds hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid en hebben we de overtuiging dat maatschappelijk verantwoord beleggen bijdraagt aan lange 
  termijnwaardecreatie. Ook zijn we wettelijk verplicht om informatie omtrent dit onderwerp te delen. In laag 3 staat het document precontractuele informatie (SFDR artikel 8).

 • Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?


  Werk je niet meer bij deze werkgever en word je arbeidsongeschikt?
  Dan krijg je geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.


  Werk je niet meer bij deze werkgever en overlijd je?
  Dan krijgen je kinderen geen wezenpensioen van ons.

   
 • Hoe bouw je pensioen op?

   
  Je bouwt op drie manieren pensioen op:

  A. AOW: Dit pensioen krijg je van de overheid. Op www.svb.nl lees je meer over de AOW.
  B. Pensioen bij Ahold Delhaize Pensioen: Je bouwt dit pensioen op via Ahold Delhaize.
  C. Pensioen dat je zelf regelt: Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.


  Ieder jaar bouw je een stukje van je pensioen op. Het pensioen dat je zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf je pensioendatum ontvang je dit pensioen zo lang je leeft. Dit heet een middelloonregeling.


  Je bouwt jaarlijks een deel van je uiteindelijke pensioen op. Over jouw pensioenfranchise (dit is een bepaald bedrag) bouw je geen pensioen op. Deze pensioenfranchise geldt omdat je vanaf de AOW-leeftijd een AOW-uitkering van de overheid ontvangt. De pensioenfranchise die voor jou van toepassing is vind je terug op jouw UPO. 


  Je bouwt pensioen op over het salaris tot €137.800 (2024).


  Je betaalt elke periode premie voor je pensioen. Jouw werkgever doet dat ook. De werknemersbijdrage bedraagt in 2024 4,7% van de pensioengrondslag (het salaris min de pensioenfranchise). De premie die je betaalt, vind je terug op je loonstrook. Ahold Delhaize betaalt ongeveer zes keer zo veel.

 • Welke keuzes heb je zelf?


  Je kunt je eerder opgebouwde pensioen meenemen naar Ahold Delhaize Pensioen. Stuur dan, bij voorkeur binnen 6 maanden na indiensttreding, het aanvraagformulier voor een offerte naar ons op.


  Je kunt je vrijwillig extra verzekeren voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Neem hiervoor ten minste binnen 4 maanden na indiensttreding contact op met Voogd & Voogd, dan is er geen medisch voorbehoud.


  Heb je een partner, maar ben je niet getrouwd of heb je geen geregistreerd partnerschap? Meld je partner dan bij ons aan. Je partner ontvangt dan, onder voorwaarden, een partnerpensioen bij jouw overlijden.


  De Ahold Delhaize Pensioenregeling biedt je op het moment van pensioneren diverse keuzemogelijkheden.

 • Hoe zeker is je pensioen?


  De hoogte van jouw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij je pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. We hebben namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:
  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Wij moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. We hebben daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.


  Ahold Delhaize Pensioen probeert jouw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet
  indexering. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor
  actieve deelnemers als volgt geïndexeerd:

    Indexering  Stijging van de prijzen 
   2024  5,00 %  5,3%*
   2023  5,00%  14,33%
   2022  3,42%**   3,42%
   2021  0,00%   1,22%

  * Dit is op basis van de gewijzigde CPI-index berekend

  ** Inclusief extra indexering van 2,33% die per begin 2023 is verwerkt.


  Als we een tekort hebben, nemen we – als dat nodig is – één of meer van deze maatregelen:
  • Beperking van de indexering
  • Beperking van de pensioenopbouw
  • Verlaging van de pensioenaanspraken en -uitkeringen

 • Welke kosten maken wij?


  Ahold Delhaize Pensioen maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • Kosten voor de administratie
  • Kosten om het vermogen te beheren
 • Wanneer moet je in actie komen?


  Als je gaat samenwonen

  Arbeidsongeschiktheidspensioen
  Als je arbeidsongeschikt wordt


  Als je gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid bij pensioneren


  Als je gaat scheiden of het geregistreerd partnerschap of het samenwonen beëindigt


  Als je verhuist naar het buitenland


  Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen je in totaal hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl


  Neem contact met ons op als je vragen hebt of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten. Onze Servicedesk is bereikbaar op 088 - 659 24 00 of via pensioen@aholddelhaize.com.

 • Meer weten over je pensioen?

  Meer weten over je pensioen? Kijk dan in laag 2 en 3 van Pensioen 1-2-3

  Laag 2: De Ahold Delhaize Pensioenregeling in 30 minuten.
  Hier vind je laag 2 van Pensioen 1-2-3

  Laag 3: De juridische en beleidsmatige informatie van Ahold Delhaize Pensioen.
  Klik hieronder op het onderdeel van onze pensioenregeling waar je meer van wilt weten:

Wij maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Cookies hebben geen toegang tot andere informatie op je computer, tablet of smartphone. Met cookies zorgen we ervoor dat je onze website optimaal kunt beleven. Zo kunnen we je de meest passende informatie tonen. Ook gebruiken we ze om het gebruik van onze website te analyseren. Meer weten over de cookies die wij gebruiken? Bekijk dan ons cookiebeleid. Je kunt de cookies uitzetten, maar dan functioneert de website minder goed. Cookiebeleid