Op dit moment kun je geen wijzigingen doorgeven in Mijn Ahold Delhaize Pensioen. In verband met de overgang naar een nieuwe online omgeving is dit tijdelijk niet mogelijk. Zodra de nieuwe online omgeving klaar is, ontvang je van ons een persoonlijk bericht hierover.
Op dit moment kun je geen wijzigingen doorgeven in Mijn Ahold Delhaize Pensioen. In verband met de overgang naar een nieuwe online omgeving is dit tijdelijk niet mogelijk. Zodra de nieuwe online omgeving klaar is, ontvang je van ons een persoonlijk bericht hierover.

Pensioen is een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden’

4 april 2023

‘Ahold Delhaize vindt een goede pensioenregeling voor de medewerkers belangrijk. We willen het goed doen voor de gemeenschappen waarin we opereren.

Een goed pensioen past helemaal in die visie', zegt Monique Herters, Director Compensation & Benefits voor de Nederlandse merken van Ahold Delhaize. ‘Het is de taak van Ahold Delhaize Pensioen die regeling voor iedereen zo goed mogelijk uit te voeren’, zegt Renate Pijst, directeur van Ahold Delhaize Pensioen. Samen vertellen ze wat daarbij komt kijken.

‘De lijnen zijn kort, we weten elkaar te vinden’

‘Pensioen is een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Het is loon dat opzij wordt gezet voor later’, stelt Monique. ‘Ahold Delhaize wil collega's financieel helpen. Dat ze weten dat er gespaard wordt voor later. Daar dragen collega's zelf ook aan bij, maar Ahold Delhaize betaalt het grootste deel van de pensioenpremie, ’meer dan 80%.’ Ze voegt eraan toe dat pensioen niet alleen belangrijk is voor later, maar ook voor nu. ‘Als een collega overlijdt, biedt het pensioen een vangnet voor de nabestaanden. En als een collega arbeidsongeschikt raakt, blijft hij of zij gedeeltelijk pensioen opbouwen.’ Ahold Delhaize Pensioen voert de pensioenregeling van Ahold Delhaize uit. ‘Het pensioenfonds is bijna 100 jaar geleden opgericht door de werkgever’, vertelt Renate. ‘Wij ontzorgen niet alleen de deelnemers, maar ook de werkgever. We zorgen dat de uitvoering vlekkeloos verloopt en dat de deelnemers tevreden zijn.'

Ahold Delhaize heeft een eigen pensioenfonds. Heeft dat voordelen?

Monique: ‘Ja, want je staat altijd vooraan. Als je als bedrijf bij een bedrijfstakpensioenfonds of een verzekeraar zit, ben je gewoon een van de vele bedrijven. Nu zijn we de enige. De lijnen zijn kort, we weten elkaar te vinden. Als collega's vragen hebben of een enkele keer een klacht, kunnen we dat snel samen oplossen.’

Renate: ‘De medewerkers van het pensioenfonds zijn zelf ook medewerkers van Ahold Delhaize. We zijn dus collega’s. Dat is heel eigen, heel dichtbij. Ook de bestuursleden zijn medewerkers van Ahold Delhaize. Alleen de voorzitter komt van buiten. Dat is wettelijk zo geregeld.’

Monique:
‘We geven ook samen voorlichting aan collega's. Met voorlichtingsbijeenkomsten, maar ook als er iets bijzonders te melden is. Bijvoorbeeld over indexering. Dan publiceren wij dat op intranet.’

Renate:
‘Daar staat dan een linkje bij naar de website van het pensioenfonds voor mensen die meer informatie willen. Wij zorgen dat onze communicatie naadloos aansluit op de berichten van de werkgever.’

Wat is precies het verschil tussen jullie rollen?

Monique: ‘De werkgever en de Centrale Ondernemingsraad (COR) maken samen afspraken over de pensioenregeling. Bijvoorbeeld over de premie en de opbouw. Met die afspraken gaan we naar het pensioenfonds.’

Renate: ‘Formeel vraagt de werkgever aan het pensioenfonds: kunnen jullie dit uitvoeren? Wij checken of de regeling praktisch uitvoerbaar is, of het voldoet aan de wet en of het evenwichtig is voor alle belanghebbenden. Vervolgens bepaalt het bestuur van het pensioenfonds of we de opdracht kunnen aanvaarden.’

Er komt een nieuw pensioenstelsel. Hoe ziet jullie samenwerking er op dat punt uit?

Renate:
‘De werkgever en de COR overleggen over de nieuwe pensioenregeling. Ik zit ook aan tafel. Ik luister mee en beantwoord vragen. De voorstellen worden uitgewerkt in werkgroepen. Daar wordt gerekend. Willen we dit? Of moet het toch anders? En er wordt natuurlijk gekeken of het praktisch uitvoerbaar is.’

Monique: ‘We vinden het ook belangrijk om te weten wat collega's ervan vinden. Daarom heeft de werkgever vorig jaar in overleg met de COR een enquête gehouden over het nieuwe pensioenstelsel. Tegelijkertijd is het pensioenfonds gestart met een klankbordgroep van pensioengerechtigden om te horen hoe zij denken over het nieuwe pensioenstelsel.’

Renate: ‘In de wet staat wie waarover beslist. Soms zijn dat de sociale partners, dus de werkgever en de COR. Soms het pensioenfonds. Omdat die beslissingen nauw met elkaar verweven zijn, houden we elkaar goed op de hoogte.’

Zijn jullie al ver met de afspraken over de nieuwe pensioenregeling?

Monique: ‘Het lastige is dat de wet nog niet definitief is. De Eerste Kamer moet de wet nog behandelen. We weten nog niet op alle onderdelen exact wat ons boven het hoofd hangt. Ik vergelijk het met een puzzel die we samen moeten leggen. De sociale partners moeten stukjes leggen en het pensioenfonds moet stukjes leggen. Het kan best zijn dat we er gaandeweg achter komen dat we sommige stukjes verkeerd gelegd hebben. Pas als de puzzel klaar is, kunnen we zien of we alles goed hebben gedaan. We streven ernaar om in 2026 over te stappen naar de nieuwe pensioenregeling.’

Wat zijn de belangrijkste vraagstukken?


Renate: ‘We gaan van de ene pensioenregeling naar de andere. Dat moet zo evenwichtig mogelijk gebeuren. Het mag niet zo zijn dat je pech- en gelukgeneraties krijgt.’

Monique:
‘Dat wij zulke verschillende doelgroepen hebben, maakt het extra complex. Er is een enorme groep jongeren, er zijn ouderen, mensen in de winkels, mensen op het hoofdkantoor. We willen het voor al deze groepen goed regelen. Samen met de COR hebben we de verschillende soorten medewerkers in kaart gebracht. Dan kunnen we zien hoe de regeling voor iedereen uitpakt. Zo blijven we puzzelstukjes leggen, totdat de regeling helemaal goed is.’

Waarom een nieuw pensioenstelsel?
Het pensioenstelsel past niet meer goed bij de huidige samenleving. Mensen worden gemiddeld ouder en ze veranderen vaker van werkgever. Bovendien konden pensioenen vaak niet verhoogd worden, terwijl het juist goed ging met de economie. Het nieuwe pensioenstelsel wordt persoonlijker en transparanter. Daardoor sluit het beter aan bij deze tijd. Eind december 2022 ging de Tweede Kamer akkoord met de nieuwe pensioenwet. Naar verwachting behandelt de Eerste Kamer de wet in de eerste helft van 2023. Het plan is dat de pensioenwet ingaat op 1 juli 2023. Pensioenfondsen moeten waarschijnlijk uiterlijk op 1 januari 2027 overgestapt zijn op de nieuwe regels.


Wij maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Cookies hebben geen toegang tot andere informatie op je computer, tablet of smartphone. Met cookies zorgen we ervoor dat je onze website optimaal kunt beleven. Zo kunnen we je de meest passende informatie tonen. Ook gebruiken we ze om het gebruik van onze website te analyseren. Meer weten over de cookies die wij gebruiken? Bekijk dan ons cookiebeleid. Je kunt de cookies uitzetten, maar dan functioneert de website minder goed. Cookiebeleid