Op dit moment kun je geen wijzigingen doorgeven in Mijn Ahold Delhaize Pensioen. In verband met de overgang naar een nieuwe online omgeving is dit tijdelijk niet mogelijk. Zodra de nieuwe online omgeving klaar is, ontvang je van ons een persoonlijk bericht hierover.
Op dit moment kun je geen wijzigingen doorgeven in Mijn Ahold Delhaize Pensioen. In verband met de overgang naar een nieuwe online omgeving is dit tijdelijk niet mogelijk. Zodra de nieuwe online omgeving klaar is, ontvang je van ons een persoonlijk bericht hierover.

Pensioen in scenario's, hoe zit dat?

Veelgestelde vragen en antwoorden

Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2022 en op mijnpensioenoverzicht.nl  zie je een inschatting van je pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. 

Op mijnpensioenoverzicht.nl zie je een inschatting van je totale pensioen, inclusief je AOW.  Op het UPO 2022 gaat het alleen over je pensioen bij Ahold Delhaize Pensioen.
Maar hoe zit het nu precies? Hieronder vind je de veelgestelde vragen en antwoorden.
Nog meer weten?

Veelgestelde vragen over pensioen in scenario's

 • Wat moet ik met deze bedragen doen?

  Het middelste bedrag kun je gebruiken om na te gaan of het verwachte pensioen voor jou genoeg is om van rond te komen. Je kunt dit bedrag bijvoorbeeld vergelijken met je huidige salaris.

  De andere twee bedragen geven aan in welke richting jouw pensioen zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie. Je pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het linker bedrag. Als het langere tijd tegenzit in de economie zal het verwachte pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager worden.

  Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) naar je pensioen te kijken, zodat je ziet in welke richting jouw pensioen zich ontwikkelt.

 • Hoe groot is de kans dat ik het laagste bedrag krijg?

  Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2.000 toekomstscenario’s bedacht. In elk van die toekomstscenario’s is de rente hoog of laag, vallen de beleggingen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens heeft Ahold Delhaize Pensioen berekend hoe hoog jouw pensioen uitvalt in elke scenario.

  In 5% van de toekomstscenario’s kwam de berekening uit op een bedrag dat lager is dan het bedrag als het tegenzit. De kans dat je precies het laagste bedrag krijgt is heel klein. De kans dat je meer krijgt dan het laagste bedrag is 95%.

 • Hoe groot is de kans dat ik het middelste bedrag krijg?

  Het antwoord is misschien bijzonder, want die kans is heel klein. Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2.000 toekomstscenario’s bedacht. In elk van die toekomstscenario’s is de rente hoog of laag, vallen de beleggingen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens heeft Ahold Delhaize Pensioen berekend hoe hoog jouw pensioen uitvalt in elk scenario.

  De gemiddelde uitkomst zie je in het midden bovenaan. Er is op dit moment 50% kans dat jouw pensioen lager uitvalt. En er is op dit moment 50% kans dat jouw pensioen hoger uitvalt. De kans dat je precies dit bedrag krijgt is heel klein. Het gaat er vooral om dat je ziet in welke richting jouw pensioen zich kan ontwikkelen als het langere tijd mee- of tegenzit.

 • Hoe groot is de kans dat ik het hoogste bedrag krijg?

  Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2.000 toekomstscenario’s bedacht. In elk van die toekomstscenario’s is de rente hoog of laag, vallen de beleggingen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens heeft Ahold Delhaize Pensioen berekend hoe hoog jouw pensioen uitvalt in elk scenario.

  In 5% van de toekomstscenario’s kwam de berekening uit op een bedrag dat hoger is dan het bedrag als het meezit. De kans dat je precies het hoogste bedrag krijgt is heel klein. De kans dat je minder krijgt dan het hoogste bedrag is op dit moment 95%.

 • Wanneer zit het tegen?

  Het zit tegen als het economisch en financieel gezien veel slechter gaat dan verwacht. Het is een mogelijke toekomst waarin de rendementen op de beleggingen lager uitvallen dan verwacht. De rente is bijvoorbeeld lager dan verwacht en de prijzen stijgen harder dan verwacht. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar àls deze situatie zich voordoet, dan zie je bij de linkerpijl wat dit zou betekenen voor jouw pensioen.

  De volgende ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat het mee- of tegenzit:

  1. Stijging of daling van de rente.

   Als de rente stijgt, dan hoeven wij minder reserves aan te houden voor de toekomst en is de kans groter dat we de pensioenen kunnen verhogen.
   Daalt de rente, dan moeten we juist meer reserves aan houden.

  2. Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet.

   Wij beleggen de premie voor jouw pensioen. We zorgen daarbij dat we de risico’s van het beleggen zo goed mogelijk spreiden. We beleggen voor jou bijvoorbeeld een deel in aandelen en een deel in beleggingen die ons een vaste rente opleveren.

   We kunnen niet alleen kiezen voor beleggingen met een vaste rente, omdat deze beleggingen niet genoeg rendement opleveren om nu en in de toekomst alle pensioenen uit te kunnen keren. Door te investeren in aandelen en andere beleggingen, zorgen we ervoor dat iedereen gemiddeld twee tot drie keer zijn ingelegde premie terugkrijgt. We weten echter vooraf niet precies wat de beleggingen gaan opleveren. We kunnen een periode te maken hebben met een lage opbrengst of zelfs verliezen op de beleggingen.

  3. De prijzen kunnen hard stijgen of misschien juist dalen.

   Als de prijzen stijgen, wordt jouw pensioen minder waard. Je kunt immers minder kopen met hetzelfde bedrag. De invloed van de prijzen op wat je later kunt kopen met jouw pensioen hebben we verwerkt in de inschatting.
 • Wanneer zit het mee?
  Het zit mee als het economisch en financieel gezien veel beter gaat dan verwacht. Het is een mogelijke toekomst waarin de rendementen op de beleggingen hoger uitvallen dan verwacht. De rente stijgt en de prijzen stijgen niet of dalen misschien zelf. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar àls deze situatie zich voordoet, dan zie je bij de rechterpijl wat dit zou betekenen voor jouw pensioen.
 • Waarom is het bedrag als het meezit zo weinig hoger dan het middelste bedrag?
  Dit heeft te maken met de pensioenregeling. De regeling maakt het mogelijk om de pensioenen te verhogen. In het meest positieve geval wordt je pensioen ieder jaar met de prijsinflatie verhoogd. De rest van het geld dat het pensioenfonds verdient met de beleggingen, wordt gebruikt om reserves op te bouwen. Of om bijvoorbeeld de premie te verlagen die jij en je werkgever betalen voor je pensioen.
 • Waarom is het bedrag als het tegenzit zo veel lager dan het middelste bedrag?
  Als het economisch gezien erg tegenzit, heeft dit grote gevolgen voor de financiële gezondheid van een fonds. Op een bepaald moment zijn er geen reserves meer en is er (veel) minder geld dan nodig om de pensioenen te kunnen betalen. Als een fonds niet genoeg geld heeft om de opgebouwde pensioenen uit te kunnen keren, moeten de pensioenen verlaagd worden. Het bedrag als het tegenzit is jouw pensioen als het pensioenfonds de pensioenen één of meerdere keren heeft moeten verlagen.
 • Is er een kans dat ik minder krijg dan het laagste bedrag? Of meer krijg dan het hoogste bedrag?
  Ja, die kans is er. De drie bedragen zijn berekend op basis van 2.000 mogelijke ‘toekomsten’ (scenario’s). We hebben jouw pensioen berekend in elk scenario. In 5% van de scenario’s komt je pensioen lager uit dan het bedrag dat je links ziet staan. In 5% van de scenario’s komt je pensioen hoger uit dan het bedrag dat je rechts ziet staan. Zoals het er nu naar uitziet is er 90% kans dat je pensioen uitkomt op een bedrag tussen het linker- en rechterbedrag.
 • Waarom zie ik het nabestaandenpensioen niet als het mee- of tegenzit?
  De overheid heeft ervoor gekozen alleen te laten zien wat er gebeurt met jouw eigen pensioen als het mee- of tegenzit.
Wij maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Cookies hebben geen toegang tot andere informatie op je computer, tablet of smartphone. Met cookies zorgen we ervoor dat je onze website optimaal kunt beleven. Zo kunnen we je de meest passende informatie tonen. Ook gebruiken we ze om het gebruik van onze website te analyseren. Meer weten over de cookies die wij gebruiken? Bekijk dan ons cookiebeleid. Je kunt de cookies uitzetten, maar dan functioneert de website minder goed. Cookiebeleid