Uniform Pensioenoverzicht

Heb jij al op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) gekeken? Het is fijn om te weten waar je aan toe bent. Je UPO staat voor je klaar bij documenten in Mijn pensioen.

Hoe sta je er voor met je pensioen?

Kijk even op je UPO. Daarop zie je hoeveel pensioen je hebt. Dat is belangrijk als je bijna met pensioen gaat of gepensioneerd bent. Maar wist je dat kennis over je pensioen minstens zo belangrijk is als je nog lang niet met pensioen gaat?

Dit kun je met je UPO

Je bent nog niet met pensioen

Op je UPO zie je niet alleen hoeveel pensioen je later zelf krijgt, maar ook hoeveel pensioen je partner en kinderen krijgen als je overlijdt. Ahold Delhaize Pensioen keert een levenslang partnerpensioen uit aan je partner en vaak ook nog een tijdelijk partnerpensioen. Het is dus verstandig om even op je UPO te kijken hoe het zit. Heeft je partner voldoende inkomen als jouw inkomen zou wegvallen?

Komt je pensioendatum al wat dichterbij? Dan kun je je UPO-informatie gebruiken om de pensioenschijf-van-vijf in te vullen. Deze is gemaakt door Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Ook bij Mijn pensioen kun je je inkomsten en uitgaven invullen. Dat zijn handige hulpmiddelen om te zien of je straks goed kunt rondkomen.

Je bent al met pensioen

Ook als je al met pensioen bent, is het nuttig om jaarlijks je UPO te bekijken. Misschien stopt er binnenkort een tijdelijke pensioenuitkering. Als je dat van tevoren weet, kun je er rekening mee houden.

Dit is ook handig om te weten

  • De netto pensioenregeling wordt uitgevoerd door Centraal Beheer. Heb je een netto pensioenregeling? Dan ontvang je hierover informatie van Centraal Beheer. Dit staat niet op het UPO dat je van ons krijgt.
  • Het UPO laat je pensioensituatie zien op 1 januari van dat jaar. Wijzigingen na deze datum zijn niet verwerkt in het UPO van dat jaar. Was er een wijziging vóór 1 januari en lijkt die niet te zijn verwerkt? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Vooruitblik

We informeren je graag zo duidelijk mogelijk over pensioen(on)zekerheid. Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) zie je daarom naast alle gebruikelijke informatie, ook een inschatting van jouw pensioen in verschillende economische scenario’s. Je ziet in welke richting jouw pensioen zich ontwikkelt als het langere tijd economisch goed of juist heel slecht gaat.

Wat kun je verwachten? En wat als het mee- of tegenzit?

Op het Uniform Pensioenoverzicht vind je informatie over het pensioen dat je bij ons opbouwt en over het pensioen dat je kunt bereiken. In het onderdeel ‘Wat als het mee- of tegenzit’ worden ook bedragen genoemd die je inzicht geven in de koopkracht (dus: wat je kunt kopen van jouw netto inkomen) en de risico’s van je toekomstig pensioeninkomen. Dat gebeurt met 3 verschillende bedragen. Deze bedragen geven 3 verschillende scenario’s weer:

  1. Een scenario voor als het tegenzit.
  2. Een verwacht scenario.
  3. Een scenario voor als het meezit.

Je pensioen bij Ahold Delhaize Pensioen vind je in Mijn pensioen. Daarin zie je welke bedragen dit voor jou zijn. Deze bedragen kunnen anders zijn dan op mijnpensioenoverzicht.nl. Daarop staat je totale pensioen, dus met je AOW.

Dit kun je met de vooruitblik

Je vergelijkt de bedragen in de vooruitblik met nu

Op het middelste pensioenbedrag kom je waarschijnlijk uit als de economische situatie gelijk blijft. Dat bedrag kun je gebruiken om na te gaan of het verwachte pensioen voor jou genoeg is om van rond te komen. Je kunt dit bedrag bijvoorbeeld vergelijken met je huidige salaris. Als de economische situatie langere tijd slechter is, dan wordt je pensioen geschat op het laagste bedrag. Als het langere tijd goed gaat, wordt je pensioen geschat op het hoogste bedrag. Maar het verwachte pensioen zal nooit ineens heel sterk dalen of stijgen. Dat gaat geleidelijk. Daarom is het goed als je ieder jaar de vergelijking maakt.

Je toekomstige pensioen hangt vooral af van 3 zaken

Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2.000 toekomstscenario’s bedacht. In elk van die toekomstscenario’s is de rente hoog of laag, vallen de beleggingen mee of juist tegen en stijgen de prijzen wel of niet. Vervolgens heeft Ahold Delhaize Pensioen berekend hoe hoog jouw pensioen uitvalt in elke scenario.

In je persoonlijke situatie kan er ook iets veranderen. Bijvoorbeeld een echtscheiding of werkloosheid. Daar is geen rekening mee gehouden in deze scenario's.

De kans op het middelste bedrag is veel groter dan op het laagste of hoogste bedrag

Je hebt 50% kans op het middelste bedrag en 5% kans op het laagste of hoogste bedrag in de scenario's. Je kunt ook iets lager of hoger uitkomen. Je hebt 90% kans dat je pensioen tussen het laagste en het hoogste bedrag uitkomt.

Het middelste en hoogste bedrag liggen niet zo ver uit elkaar. Dat komt door de manier waarop de pensioenregeling in elkaar zit. Bijvoorbeeld doordat je een verhoging krijgt van je pensioen als de prijzen stijgen en de beleggingen en rente goed zijn. Of doordat de premie wordt verlaagd als er veel verdiend is met beleggen.

Het middelste en laagste bedrag liggen wel ver uit elkaar. Dat komt doordat de reserves van het pensioenfonds op kunnen raken. Bijvoorbeeld als het jarenlang economisch slecht gaat. Dan moeten de pensioenen helaas worden verlaagd. Als dat vaker gebeurt, kom je uit bij het laagste bedrag.

Feedback
Chat