Financiële situatie

Onze financiële situatie is ook voor jou een belangrijk gegeven. Hoe wij er financieel voorstaan bepaalt de werkwijze van Ahold Delhaize Pensioen. Bijvoorbeeld over het verhogen van de pensioenen. Bij indexering lees je meer over verhogingen van pensioen in het algemeen. Daar lees je over wat de dekkingsgraad hiermee te maken heeft. Ook zie je hoe de financiële situatie in de afgelopen jaren was.

De beleidsdekkingsgraad laat de financiële situatie van het pensioenfonds zien

De beleidsdekkingsgraad geeft weer of we genoeg geld hebben voor de pensioenen

De beleidsdekkingsgraad is de uitkomst van een berekening. Het is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Bij het berekenen van de dekkingsgraad kijken we dan naar hoeveel geld we in kas hebben en hoeveel pensioen we nu en later moeten betalen. Als er gemiddeld meer geld in kas zit dan we nodig hebben, is onze financiële situatie goed. Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad, hoe beter wij ervoor staan. Een beleidsdekkingsgraad van 110% zegt dat wij voor elke € 1,- die wij straks moeten uitbetalen € 1,10 in kas hebben.

Verhogen van pensioen kan als de financiële situatie goed is

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan een bepaald percentage, mag het pensioenfonds de pensioenen verhogen. We proberen pensioenen mee te laten groeien met de prijsstijgingen, de 'inflatie'. Dit betekent dat de pensioenen verhoogd mogen worden als een beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. De verhoging is groter als de beleidsdekkingsgraad hoger is. Bij precies 110% kan het pensioen niet verhoogd worden en vanaf 144,5% is de verhoging net zo hoog als de inflatie van oktober tot oktober van het jaar daarvoor. Wij mogen de pensioenen per jaar met maximaal 5% verhogen.

Het pensioenfonds neemt maatregelen als de beleidsdekkingsgraad te laag is

We moeten altijd genoeg geld hebben om de pensioenen nu en later te kunnen betalen. Dat betekent dat als de beleidsdekkingsgraad langdurig te laag is, de pensioenen verlaagd kunnen worden. Dan krijgt iedereen nog wel pensioen, maar de pensioenen zijn dan lager. Zover willen we het natuurlijk niet laten komen. Daarom hebben we afgesproken dat Ahold Delhaize extra geld inlegt als de beleidsdekkingsgraad lager is dan 104,6% (2023). Als dat niet genoeg is en de beleidsdekkingsgraad lager is dan een bepaald percentage, kan het pensioenfonds besluiten om de pensioenen te verlagen. In 2023 ligt die grens bij een beleidsdekkingsgraad van 91,1%.

Zo ontwikkelt onze financiële situatie zich

In deze grafiek zie je bij iedere maand de beleidsdekkingsgraad op dat moment. Een stijgende lijn betekent dat onze financiële situatie verbetert.

Onze financiële situatie in het verleden

Dit waren onze kwartaalcijfers
  Q1-2023 Q2-2023 Q3-2023 Q4-2023
Beleidsdekkingsgraad 127,4% 127,1% 127,7% 127,3%
Belegd vermogen (x mln €) 5.100 5.193 4.913 5.520
Kwartaalrendement   2,4%   1,5%  -5,7% 11,8%
Zakelijke waarden 49,8% 50,7% 51,2% 48,2%
Afdekking renterisico 70,4% 70,1% 69,8% 69,4%
Uitleg van de kwartaalcijfers
BegripUitleg
BeleidsdekkingsgraadDit percentage laat de financiële situatie van ons pensioenfonds zien. Een beleidsdekkingsgraad van 110% zegt dat wij voor elke € 1,- die wij straks moeten uitbetalen € 1,10 in kas hebben.
Belegd vermogenDit bedrag (x miljoen €) laat zien hoeveel geld wij in kas hebben om nu en later alle pensioenen uit te betalen.
KwartaalrendementDit is het rendement (de 'winst') op de beleggingen dat we in dat kwartaal hebben behaald.
Zakelijke waardenDit is een verzamelnaam voor beleggingen, zoals aandelen, onroerend goed en alternatieve beleggingen. In onze jaarverslagen lees je in welke zakelijke waarden wij beleggen. Daarnaast beleggen wij ook in vastrentende waarden. Dit zijn bijvoorbeeld obligaties en hypotheken.
Afdekking renterisicoHet risico dat de rente daalt, kun je afdekken ('verzekeren'). Een lage rente zorgt er namelijk voor dat pensioen duurder wordt. Wij dekken dit risico deels af.
Verhogingen in de afgelopen jaren

De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen weer (gedeeltelijk) kunnen laten meegroeien met de prijsstijging. Onze financiële situatie was daarvoor goed genoeg. De beleidsdekkingsgraad aan het eind van het jaar is steeds bepalend voor het kunnen indexeren van de pensioenen.

Bij indexering vind je een overzicht van de percentages waarmee de pensioenen de laatste 10 jaar verhoogd zijn.

Feedback
Chat