Afkoop

Bij afkoop ontvang je in 1 keer een bedrag. Je ontvangt daarna geen pensioen meer van ons. Afkoop gebeurt bij ingang van een klein ouderdoms-, partner- of wezenpensioen. Een klein pensioen is pensioen dat lager is dan € 592,51 bruto per jaar (2024). Is je pensioen lager dan € 2,- per jaar? Dan vervalt je pensioen.

Wij laten het je weten als jouw pensioen wordt afgekocht

We sturen je een bericht als je met pensioen gaat en je jouw pensioen in 1 keer kunt krijgen. Als je overlijdt, sturen we een bericht naar je partner- en kinderen als zij het partner- en wezenpensioen in 1 keer kunnen krijgen. Je leest dan hoe dat verder gaat.

Het afkoopbedrag is de waarde van je pensioen bij ons

Het afkoopbedrag is verschillend per persoon. Want elk pensioen heeft een waarde. Deze waarde hangt vooral af van:

  • de hoogte van jouw jaarlijkse pensioen
  • het moment waarop jouw pensioen ingaat en
  • jouw leeftijd op het moment van de afkoop

Bij het berekenen van de afkoopwaarde van een levenslange pensioenuitkering kijkt het pensioenfonds hoe lang de uitkering naar verwachting moet worden betaald. Vooraf weten we niet hoe oud je wordt. Daarom rekenen we met gemiddelde levensverwachtingen. Ook de rente telt mee. Bij een lage rente is de afkoopwaarde hoger dan bij een hoge rente. De levensverwachting en de rente worden omgerekend naar een factor. Deze afkoopfactoren staan in het pensioenreglement (pdf).

Handig om te weten over afkoop

Het bedrag dat je krijgt is lager dan de afkoopwaarde

Je betaalt over de afkoopwaarde loon- en premieheffing. Je hoeft hiervoor niets te betalen aan Ahold Delhaize Pensioen. Ahold Delhaize Pensioen is wettelijk verplicht loon- en premieheffing in te houden, zoals loonbelasting en een bijdrage voor de zorgverzekering. Wij passen geen loonheffingskorting toe op het eenmalige afkoopbedrag. Eventueel te veel of te weinig betaalde loon- en premieheffing wordt door de belastingdienst in de jaarlijkse belastingaangifte met je verrekend.

Soms heeft afkoop gevolgen voor toeslagen

Afkoop kan effect hebben op bijvoorbeeld zorgtoeslag of een andere eigen bijdrage die je voor jezelf of jouw gezinsleden betaalt. Ook als jij of een van je gezinsleden een uitkering heeft, bijvoorbeeld een bijstandsuitkering van de overheid, kan de afkoop daarvoor gevolgen hebben. Wij adviseren je dat je je daarover goed laat voorlichten door de betreffende uitkeringsinstanties. Als je bezwaar hebt tegen de afkoop of als je twijfelt hierover, neem dan contact met ons op.

Je krijgt huurtoeslag

Ontvang je huurtoeslag? Dan kun je de Belastingdienst vragen het afkoopbedrag niet mee te nemen in de bepaling van jouw huurtoeslag. Vraag dan zelf aan de belastingdienst of je gebruik kunt maken van de Regeling bijzondere situaties. Meer informatie hierover vind je op Belastingdienst.nl.

Je krijgt van ons een brief over de afkoop

Kort nadat je het afkoopbedrag ontvangt, krijg je een betalingsoverzicht van dit bedrag. Hierop zie je het definitieve bruto en netto afkoopbedrag met alle wettelijke inhoudingen. Ook staat op dit overzicht op welke bankrekening je het bedrag ontvangt.

Je krijgt het afkoopbedrag als je met pensioen gaat
  • Je ontvangt in 1 keer een bedrag, als het kleine ouderdomspensioen start.
  • Je ontvangt na afkoop geen pensioenuitkering meer van Ahold Delhaize Pensioen.
  • Het afgekochte pensioen valt onder het inkomen voor dit jaar. Dat kan gevolgen hebben voor huurtoeslag, zorgtoeslag of (arbeidsongeschiktheids)uitkering.
Je partner of kinderen krijgen het afkoopbedrag als je overlijdt
  • Zij ontvangen 1 keer een bedrag, als het kleine partner- of wezenpensioen start.
  • Zij ontvangen na afkoop geen pensioenuitkering meer van Ahold Delhaize Pensioen.
  • Het afgekochte pensioen valt onder het inkomen voor dat jaar. Dat kan gevolgen hebben voor hun huurtoeslag, zorgtoeslag of (arbeidsongeschiktheids)uitkering.

Dit geldt alleen als je eigen pensioen niet is afgekocht of overgedragen naar een ander pensioenfonds.

Stel je vragen over afkoop van jouw pensioen

Wil je weten wat dit voor jou betekent op gebied van toeslagen? Vraag dit dan aan de Belastingdienst en/of de UWV. Heb je andere vragen over afkopen van klein pensioen? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag!

Feedback
Chat