Beleggingsbeleid

Een goed rendement behalen is voor ons een belangrijke taak. Wij moeten ervoor zorgen dat we genoeg geld hebben om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. We zijn hier dan ook elke dag hard voor aan het werk.

Het doel van beleggen is een beter pensioen

De werknemers en de werkgever betalen de pensioenpremie. Wij beleggen deze premie, want de premie op een spaarrekening zetten, levert niet genoeg op. In dat geval zouden de premies flink moeten stijgen om iedereen levenslang een goed pensioen te kunnen betalen. Met onze beleggingen hebben wij dan ook een belangrijk doel: zorgen dat we de pensioenen kunnen (blijven) betalen en dat de pensioenpremie betaalbaar blijft!

Dit is handig om te weten over het beleggingsbeleid

Dit is ons beleggingsbeleid

Wij hebben een lange termijn visie. Wij betalen nu pensioen uit en moeten dat ook in de toekomst blijven doen. Hierbij kijken we naar:

  • De samenstelling van onze deelnemers
    Hoeveel pensioenen moeten we wanneer uitbetalen? Dat bepaalt deels hoeveel beleggingsrisico wij kunnen nemen.
  • Rendement en risico
    We willen een zo hoog mogelijk rendement behalen, maar wel tegen acceptabele risico’s. Wij zorgen bijvoorbeeld voor een optimale spreiding van onze beleggingen. Zo beleggen we in verschillende - risicovolle en minder risicovolle - beleggingscategorieën en we beleggen over de hele wereld. Meer hierover is te lezen in de samenvatting van ons strategisch beleggingsbeleid (pdf). Meer weten over de uitgangspunten van ons beleggingsbeleid? Lees dan onze verklaring beleggingsbeginselen (pdf).
Dit zijn onze beleggingsovertuigingen

We beleggen vanuit bepaalde overtuigingen. Deze overtuigingen staan in de investment beliefs (pdf). Bij elke belegging die we doen toetsen we of dit past binnen de overtuigingen die wij hebben.

Deelnemers willen goed geïnformeerd worden over hoe het pensioenfonds het pensioenkapitaal belegt. In het strategisch beleggingsbeleid en shareholders rights directive II (pdf) geven we de deelnemers de wettelijk nodige informatie.

Ook is de beheersing van de beleggingskosten een belangrijk thema voor ons pensioenfonds. Dit betekent dat de kosten in verhouding dienen te staan tot de meerwaarde van de verwachte beleggingsopbrengsten. Hierbij staat de pensioenambitie altijd voorop en mogen de kosten in sommige gevallen hoger zijn om deze ambitie waar te kunnen maken. Het bestuur heeft fee principles (pdf) opgesteld, die onze uitgangspunten bij de kosten beschrijven.

Duurzaam beleggen vinden wij belangrijk

Wij vinden het belangrijk dat wij met onze beleggingen een positieve bijdrage leveren aan het klimaat, de mens(enrechten) en de maatschappij. Hoe wij dit doen leggen we uit bij wij beleggen duurzaam.

Feedback
Chat