Je pensioenuitkering

Wij betalen niet alleen pensioen uit als je gestopt bent met werken. Het kan ook zijn dat je een partnerpensioen of een wezenpensioen ontvangt. Of dat je een arbeidsongeschiktheidspensioen krijgt. Hoe dan ook, dit is mogelijk interessant voor jou om te weten.

Je krijgt per periode van 4 weken een pensioenuitkering

Voordat het pensioen op je bankrekening komt, regelen we al de wettelijke inhoudingen voor je. Dat is de Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit is 5,32% van je bruto jaarinkomen (2024) over € 71.628,- bruto per jaar (2024). Ook de voorlopige loonheffing betalen we alvast aan de Belastingdienst. Die is voorlopig, omdat achteraf duidelijk kan worden dat er toch te weinig (of te veel) belasting over je loon is afgedragen. Dan krijg je een 'naheffing inkomstenbelasting'. Je vakantiegeld zit al in de 4-wekelijkse betaling. Dit wordt dus niet apart aan je uitbetaald.

Betaaldata in dit jaar (pdf)

Toelichting bruto-netto pensioenuitkering (pdf)

Deze informatie krijg je van ons

Wij versturen deze post alleen nog digitaal. Geef daarom je privé-e-mailadres door met het formulier contactgegevens in Mijn pensioen.

Kijk ook regelmatig bij documenten in Mijn pensioen. Daar vind je veel handige informatie over je eigen pensioen.

 • Een uitkeringsspecificatie (elke 4 weken).
 • Een jaaropgave (jaarlijks).
 • Een Uniform Pensioenoverzicht (jaarlijks).
 • Informatie over de indexering van je pensioen (jaarlijks).
 • Onze digitale nieuwsbrief (ongeveer 4 x per jaar).
 • Bericht bij wijziging van je pensioen, bijvoorbeeld als een tijdelijk pensioen afloopt.

Meer informatie over jouw pensioen

Er zijn meerdere plaatsen waar je informatie vindt over wat je inkomen voor later is.

 • Op je jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO) zie je hoeveel je krijgt. Kijk bij documenten in Mijn pensioen.
 • Meer informatie over de AOW vindt je op SVB.nl.
 • Misschien krijg je ook pensioen uit de netto pensioenregeling. Dan krijg je automatisch informatie van Centraal Beheer.
 • Bij Mijn pensioen kun je met de planner zelf bekijken wat de verschillende keuzemogelijkheden betekenen voor jouw pensioenuitkering.
 • Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt je jouw pensioen bij verschillende werkgevers en de AOW.
 • Heb je nog vragen over je persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Wat is jouw situatie?

Je bent al met pensioen gegaan

Je bent (deels) gestopt met werken en ontvangt pensioen. Over de betaaldata en de regels voor bruto-netto berekening van je pensioenuitkering vindt je hierboven meer informatie bij 'Je krijgt per periode van 4 weken een pensioenuitkering'.

Dit is voor jou handig om te weten

 • Je kunt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van Ahold Delhaize. Voor 2023 heeft Ahold Delhaize een collectief contract gesloten met VGZ.
 • Wil je bijverdienen tijdens je pensioen? Kijk dan eerst even goed op Belastingdienst.nl. Daar staan de regels hierover.
 • Ging je vóór 1 januari 2017 volledig met pensioen? Dan kwam je in aanmerking voor het faciliteitenpakket voor een kerstgeschenk, het medewerker voordeelplan en korting op collectieve verzekeringen. Dit pakket wordt door de werkgever aangeboden. Ahold Delhaize beslist ieder jaar of dit pakket blijft bestaan. Dit pensioenfonds heeft hierover geen zeggenschap.

Heb je vragen? Bel of mail ons gerust.

Je krijgt een partnerpensioen

De betaaldata en de regels voor bruto-netto berekening van je partnerpensioenuitkering zijn hetzelfde als voor gepensioneerden. Daarover vindt je hierboven meer informatie bij 'Je krijgt per periode van 4 weken een pensioenuitkering'.

Dit is voor jou handig om te weten

 • Ga je samenwonen, trouwen of sluit je een geregistreerd partnerschap? Dan heeft dit geen invloed op jouw partnerpensioenuitkering.
 • Als jij overlijdt, stopt jouw partnerpensioenuitkering.
 • Je partnerpensioen krijg je voor de rest van je leven. Misschien heb je ook een tijdelijk partnerpensioen. Dat stopt op de datum die in je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat. Je krijgt dit UPO ieder jaar van ons.
 • Misschien heb je ook een Ahold Delhaize Anw-hiaatuitkering. Deze uitkering is ook tijdelijk. Deze stopt op de datum die in je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Heb je vragen? Bel of mail ons gerust.

Je krijgt een wezenpensioen

De betaaldata en de regels voor bruto-netto berekening van je wezenpensioenuitkering zijn hetzelfde als voor gepensioneerden. Daarover vindt je hierboven meer informatie bij 'Je krijgt per periode van 4 weken een pensioenuitkering'.

Dit is voor jou handig om te weten

 • Ga je samenwonen, trouwen of sluit je een geregistreerd partnerschap? Dan heeft dit geen invloed op jouw wezenpensioenuitkering.
 • Op het moment dat je 23 wordt, stopt jouw wezenpensioenuitkering.

Heb je vragen? Bel of mail ons gerust.

Je krijgt een arbeidsongeschiktheidspensioen

De betaaldata en de regels voor bruto-netto berekening van je pensioenuitkering bij arbeidsongeschiktheid zijn hetzelfde als voor gepensioneerden. Daarover vindt je hierboven meer informatie bij 'Je krijgt per periode van 4 weken een pensioenuitkering'.

Dit is voor jou handig om te weten

De hoogte van je arbeidsongeschiktheidspensioen van Ahold Delhaize Pensioen hangt nauw samen met de hoogte van je arbeidongeschiktheidsklasse. Je kunt hier ook over lezen bij Ziek of arbeidsongeschikt.

Heb je vragen? Bel of mail ons gerust.

Feedback
Chat