Scheiden

Als jij en je partner uit elkaar gaan heeft dat belangrijke gevolgen voor jouw pensioen. Jouw ex-partner kan namelijk recht hebben op een deel van jouw pensioen. Als we hieronder spreken over huwelijk, bedoelen we zowel huwelijk als geregistreerd partnerschap.

Wat handig is om te weten bij een scheiding

Je hoeft een scheiding niet aan ons te melden. Zodra jouw scheiding bekend is bij de gemeente, wordt dit ook aan ons doorgegeven. Wij nemen dan contact met je op. Een scheiding heeft ook gevolgen voor het partnerpensioen. Dit pensioen is voor je partner als je overlijdt. Dan heet het 'bijzonder partnerpensioen'.

Bekijk je situatie

In de wet is een aantal zaken geregeld als het om de verdeling van pensioen bij scheiding gaat. Dit geldt als je nog bij Ahold Delhaize werkt, maar ook wanneer je uit dienst bent en nog pensioen bij ons hebt staan. Of als je al met pensioen bent.

Dit is handig om te weten

Verdeling van het pensioen bij scheiding

Je ex-partner recht heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Dat staat in de wet. Wil je van de wet afwijken? Dat kan ook. Leg de afspraken met je ex-partner duidelijk vast in het echtscheidingsconvenant.

Wil je dat Ahold Delhaize Pensioen de verdeling van het pensioen regelt? Regel dat dan binnen 2 jaar na de scheiding via het formulier verdeling ouderdomspensioen bij scheiding.

Dit stuur je mee:

  • een kopie van het echtscheidingsconvenant of een ander document met de afspraken over de scheiding
  • het ingevulde en ondertekende 'mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'.

Ben je langer dan 2 jaar geleden gescheiden? Wil je dat het pensioenfonds de verdeling toch voor je gaat regelen? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.

Afspraken over het partnerpensioen bij scheiding

Je ex-partner heeft recht op het partnerpensioen dat jij tot de datum van scheiding hebt opgebouwd. Dit heet het bijzonder partnerpensioen. Hierover kunnen jullie een andere afspraak maken: je ex-partner kan afstand doen van dit bijzonder partnerpensioen.

Wil jouw ex-partner geen partnerpensioen als je overlijdt? Dan doet je ex-partner afstand van bijzonder partnerpensioen. Je ex-partner geeft dit door in Mijn pensioen via de afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen.

Partnerpensioen voor een nieuwe partner

Je bouwt vanaf de scheiding weer pensioen voor een nieuwe partner op. Dan moet deze nieuwe partner natuurlijk wel bij ons bekend zijn. Als jij overlijdt, krijgt deze nieuwe partner het deel dat je hebt opgebouwd sinds de vorige scheiding. Je ex-partner krijgt het deel dat is opgebouwd tot aan de scheidingsdatum.

Als je ex-partner overlijdt, vervalt zijn of haar deel van het partnerpensioen. Het overlijden van je ex-partner maakt geen verschil voor de hoogte van het pensioen voor je nieuwe partner.

Je pensioen loskoppelen bij scheiding ('conversie')

Wil je dat het pensioen voor je ex-partner los komt te staan van dat van jou? Dat noemen we conversie. Met conversie zetten we dit om in een eigen pensioenrecht voor je ex-partner:

  • het deel van jouw pensioen dat voor je ex-partner bestemd is
  • het bijzonder partnerpensioen voor je ex-partner

Het voordeel is dat er geen relatie meer is met jouw pensioendatum. Je ex-partner kan dus zelfstandig keuzes maken over de ingang van het pensioen. Nadelen zijn er ook, want met conversie krijgt je ex-partner na jouw overlijden geen bijzonder partnerpensioen. Bovendien doe je hiermee definitief afstand van het deel van jouw pensioen dat voor je ex-partner is bestemd. Als je ex-partner eerder overlijdt dan jij, krijg je dat deel van het pensioen niet meer terug.

Wil je dat Ahold Delhaize Pensioen de conversie van het pensioen regelt? Regel dat dan binnen 2 jaar na de scheiding via het formulier verdeling ouderdomspensioen bij scheiding.

Dit stuur je mee:

  • een kopie van het echtscheidingsconvenant of een ander document met de afspraken over de scheiding
  • het ingevulde en ondertekende 'mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'.
Jij overlijdt of je ex-partner overlijdt als eerste

Als je bent gescheiden voordat je met pensioen bent en je overlijdt, kan je ex-partner recht hebben op bijzonder partnerpensioen. Dat hangt af van eventuele afspraken die jullie hierover hebben gemaakt bij de scheiding.

Als je ex-partner overlijdt, vervalt het bijzonder partnerpensioen. We voegen zijn of haar deel van het ouderdomspensioen weer toe aan jouw eigen deel. Jij krijgt weer het volledige ouderdomspensioen als je met pensioen gaat of bent.

Je woont in het buitenland

Woon je in het buitenland? Geef jouw scheiding dan aan ons door met het formulier ex-partner afmelden buitenland. Daarna informeren we je over de gevolgen voor je pensioen en de keuzes die jij en je ex-partner hebben.

Dit is ook handig om te weten

video scheiden
Je gaat scheiden (video)

Wat gebeurt er met jouw pensioen en dat van je partner?

Feedback
Chat