Vacature verantwoordingsorgaan

18 maart 2024
Nieuw lid verantwoordingsorgaan gezocht

Vanaf 1 juni 2024 is er een vacature in ons Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden. Je kunt je hiervoor tot 8 april 2024 aanmelden als je:

  • Een (oud-)werknemer van Ahold Delhaize bent die een pensioenuitkering van Ahold Delhaize Pensioen ontvangt, of
  • Een partner van een overleden (oud-)werknemer van Ahold Delhaize Pensioen bent en een partnerpensioen ontvangt.

Taak verantwoordingsorgaan

De taak van het verantwoordingsorgaan is onder andere beoordelen of het bestuur volgens het afgesproken beleid heeft gehandeld en daarbij op evenwichtige wijze rekening heeft gehouden met de belangen van alle belanghebbenden. Ook adviseert het verantwoordingorgaan het bestuur over belangrijke beleidsbeslissingen. Het verantwoordingsorgaan is volgens de Pensioenwet geen medebeleidsbepaler.

Maar er gelden voor de leden van het verantwoordingsorgaan wel belangrijke geschiktheidseisen. Die zijn vastgelegd in de competentievisie van het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan moet namelijk in staat zijn om het bestuurlijk handelen te beoordelen. Diversiteit in de samenstelling van het verantwoordingsorgaan is daarom belangrijk. Voor ons verantwoordingsorgaan is in het bijzonder van belang dat er brede kennis is over de onderneming waarvoor de pensioenregeling wordt uitgevoerd (Ahold Delhaize) en de cultuur van het bedrijf en het pensioenfonds.

Lees meer over het verantwoordingsorgaan

Aanmelden

Spreekt het jou aan om zitting te nemen in het verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden van Ahold Delhaize Pensioen? Meld je uiterlijk 8 april 2024 aan als kandidaat. Stuur je motivatie en c.v. in via het contactformulier onderaan onze contactpagina.

Aanmelden via contactformulier

Of stuur een brief naar:

Ahold Delhaize Pensioen
t.a.v. de Kiescommissie
Postbus 3039
1500 HA Zaandam

Via de button hieronder download je meer informatie over het gewenste profiel en de eisen die wij aan de kandidaten stellen. Ook lees je in het document meer over de procedure na aanmelding.

Functieprofiel (pdf)

Heb je vragen?

Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag.

Feedback
Chat