Verhoging pensioen betaald met rentevergoeding

14 juni 2024
2024

Bijna alle pensioengerechtigden hebben bij de betaling van hun pensioenuitkering per periode 6 (14 juni) ook de verhoging van hun pensioen ontvangen. Hier zit ook een nabetaling bij van de verhoging vanaf periode 1 2024. Daarnaast ontvang je een dezer dagen met een aparte betaling van ons een rentevergoeding voor de perioden die we extra nodig hadden om dit te realiseren.

We gebruiken hiervoor de wettelijke rente over de nabetaling van de verhoging (dus niet over de pensioenuitkering zelf). De rentevergoeding gaat om een extra nettobedrag dat we op jouw rekening uitbetalen.

Je ontving van ons in mei 2024 een bericht over de uitgestelde betaling van de verhoging van jouw pensioen. In dit bericht meldden wij dat we ons best zouden doen om de uitgestelde betaling van de verhoging van jouw pensioen per periode 6 te betalen. Voor de meeste pensioengerechtigden is ons dit dus gelukt.

Een klein deel van de pensioengerechtigden zullen de verhoging van hun pensioen en de rentevergoeding per periode 7 ontvangen. Dit heeft een administratieve oorzaak. We zijn dat nu aan het oplossen. Alle pensioengerechtigden die dit betreft, hebben wij persoonlijk gesproken of zij hebben een persoonlijk bericht van ons ontvangen.

Extra: toelichting bij berekening van rentevergoeding

Gebruikelijk, zoals vorig jaar, betalen we de verhoging van jouw pensioen (indexering) per periode 3. Dit jaar heeft dat per periode 6 plaatsgevonden. Hierdoor wordt de rentevergoeding berekend over drie extra perioden: de verhoging over periode 1, 2 en 3 voor een duur van drie perioden, de verhoging van periode 4 voor een duur van twee perioden en de verhoging van periode 5 voor een duur van één periode.

Heb je vragen?

Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag.

Feedback
Chat