Indexering

Geld wordt meestal elk jaar een beetje minder waard. Je kunt met hetzelfde geld in 2024 minder kopen dan in 2023. Dit heet inflatie. Wij proberen daarom je pensioen elk jaar te verhogen.

We proberen je pensioen zo waardevast mogelijk te houden

De waardevastheid van pensioen is belangrijk voor alle generaties. Of je nu al pensioen ontvangt of nog opbouwt. We proberen ervoor te zorgen dat jouw euro van nu later nog zoveel mogelijk waard is.

Dit is handig om te weten

Verhogen pensioenen kan bij een goede financiële situatie

Of we de pensioenen mee kunnen laten stijgen met de prijzen hangt af van onze financiële situatie. De financiële situatie wordt uitgedrukt in de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad laat de verhouding zien tussen het vermogen van het pensioenfonds en de verplichtingen: alle pensioenen die nu en straks uitbetaald moeten worden. Een beleidsdekkingsgraad van 100% betekent dat het pensioenfonds precies genoeg geld heeft om nu en later aan alle verplichtingen te voldoen.

In de wet staat hoeveel geld genoeg is om te kunnen verhogen. Is de beleidsdekkingsgraad hoger dan 110%? Dan mogen wij de pensioenen verhogen. Hierover lees je meer bij financiële situatie.

Verhoging van pensioenen per 1 januari 2024

Jouw pensioen is verhoogd vanaf 1 januari 2024 met 5%. Hierover lees je meer in het nieuwsbericht.

Nieuwsbericht 20 februari 2024: toelichting verhoging

Dit zijn onze verwachtingen voor de toekomst

We willen op de lange termijn graag je pensioen verhogen met minstens 75% van de jaarlijkse prijsstijgingen. Dat heet ‘onze ambitie’. De verhoging is maximaal 5% per jaar. De Nederlandsche Bank doet daarvoor ieder jaar een haalbaarheidstoets. De toets onderzoekt of we de komende 60 jaar de pensioenen met minstens 75% van de jaarlijkse prijsstijgingen kunnen verhogen. In 2022 was de uitkomst van deze toets positief. We haalden een score van 96%. Dit betekent dat de waarde van € 100,- pensioen in 2022, € 96,- is als je met pensioen bent.

Extra verhogingen mogelijk vanaf 2023

Een (extra) verhoging van de (opgebouwde) pensioenen, is goed nieuws voor alle deelnemers van Ahold Delhaize Pensioen. Iedereen krijgt er pensioen bij. Jong en oud, actieve en gewezen deelnemers en gepensioneerden.

Hoe doen we dat? Wat zijn de gevolgen van de tussentijdse pensioenverhoging voor verschillende generaties? Daarover lees je meer in de toelichting.

Toelichting extra verhoging (pdf)

Verhogingen in de afgelopen jaren

De afgelopen 2 jaar hebben wij de pensioenen weer (gedeeltelijk) kunnen laten meegroeien met de prijsstijging. Onze financiële situatie was daarvoor goed genoeg. De beleidsdekkingsgraad aan het eind van het jaar bepaalt of de pensioenen geïndexeerd kunnen worden.

Jaar Toeslag Prijsstijging*
2024 5,00% - 0,41%**
2023 5,00%  14,33%
2022 3,42%    3,42%
2021 0,00%    2,72%

* Bron: CBS, consumentenprijsindex - alle bestedingen, over de peilperiode oktober tot oktober.

** De berekening van de Consumentenprijsindex is in 2023 gewijzigd. Als het CBS de berekening eerder had aangepast, zou de prijsindex per 1-1-2024 gelijk zijn geweest aan 5,33% (in plaats van -0,41%). Hierop is de toeslag van 5,00% gebaseerd.

Verhogingen afgelopen 10 jaar (pdf)

Pensioenen worden soms verlaagd

Soms worden pensioenen verlaagd, als de financiële situatie slecht is. Dit noemen wij korten. Korten is een uiterste maatregel die we toepassen op moment dat er op andere manieren geen herstel van de financiële situatie mogelijk is.

Er zijn situaties waarbij we direct moeten korten. Hier zijn wettelijke regels voor opgesteld. Direct korten vindt plaats als:

  • Als de beleidsdekkingsgraad in enig jaar te laag is om nog in 10 jaar de wettelijke buffer (beleidsdekkingsgraad van minimaal 118%) op te bouwen. (In 2021 was dat bijvoorbeeld het geval bij een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 96%.)
  • We 5 jaar achter elkaar een beleidsdekkingsgraad hebben die lager is dan 105%.

In al deze gevallen zijn er regels voor op welke manier we korten.

Feedback
Chat